Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nya rekommendationer fram till sista januari

2021-12-22 

Högskolan får nu anpassa sig till de rekommendationer som meddelats vid regeringens och Folkhälsomyndighetens presskonferens den 21 december. Folkhälsomyndigheten säger att undervisningen på högskolor i största möjliga mån ska bedrivas på plats.

Coronavirus

Folkhälsomyndigheten och regeringen vill att verksamheten på lärosätena ska fortsätta i enlighet med de former som anges i kursplanerna. Men eftersom smittspridningen ökar och väntas nå en topp i mitten på januari, så öppnar myndigheterna upp för att undervisning kan ske nätbaserat.

- Som vi tidigare har kommunicerat gäller fortsatt att vi i huvudsak ska fortsätta med campusbaserad undervisning, säger Maria Strand, ordförande i samordningsutskottet för pandemiåtgärder på Högskolan i Gävle. Undervisning på delvis distans kan användas som ett verktyg för att glesa ut i undervisningslokalerna, till exempel vid större föreläsningar men ska inte gälla som en heltidsåtgärd.

Vidare så säger Folkhälsomyndigheten att studerande som har svårigheter att studera hemma eller av annan anledning har särskilda behov bör prioriteras för att undervisas på plats i utbildningslokalerna. Även utbildningar som har specifika behov av undervisning på plats, exempelvis praktiska moment, bör ske på plats på campus.

-Det finns ingen definition på vad som är smittsäkert utan man lämnar det åt oss att bedöma, säger Maria Strand. Därför kan det till exempel handla om stora grupper av studenter och där det blir svårt att hålla avstånd i föreläsningssalarna. Vi vill samtidigt att man prioriterar nybörjarstudenter så att de ges möjlighet att få vara på campus.

Tentamina och examinationer ska kunna genomföras på campus, med lämpliga smittskyddsåtgärder, som till exempel vid in- och utpassering i lokalerna.

Sammanfattning i punktform om vad som gäller fram till sista januari 2022:

  • Undervisning ska i huvudsak bedrivas på campus, men möjligheter till anpassning finns, särskilt om man har stora grupper.
  • Nybörjarstudenter ska prioriteras för att de ska kunna få en bra introduktion på campus.
  • Salsskrivningar ska genomföras på campus. Smittskyddsåtgärder kommer att vidtas.
  • Om det är möjligt, med hänsyn till verksamheten och kvalitetsaspekter, kan anställda beredas möjlighet att arbeta hemifrån, efter dialog med närmaste chef.

Som tidigare meddelats kommer Högskolans lokaler inte att vara bokningsbara för externa organisationer och allmänna sammankomster kommer inte att vara tillåtna under läsperiod 3, januari-mars.

Rekommendationerna från regeringen och Folkhälsomyndigheten gäller från och med nu och fram till sista januari 2022. Rektors inriktningsbeslut från den 14 december om i huvudsak campusundervisning från läsperiod 3, inledningen av vårterminen, gäller fortfarande. Förhoppningen är att Högskolan i Gävle ska kunna öppna upp ännu mer i början på februari och återgå helt till campusbaserad undervisning och att anställda i huvudsak kunna arbeta på campus.

-Vi hoppas att de något mer restriktiva rekommendationerna i samhället nu ska ha effekt och att vi snart helt ska kunna återgå till campusbaserad undervisning och arbete på campus för anställda vid Högskolan, säger Maria Strand.

Publicerad av: Anna-Carin Skytt Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2021-12-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)