Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan återgår till normal verksamhet

2022-02-04 

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har meddelat att de flesta restriktioner ska avvecklas från den 9 februari och därmed kommer även Högskolan i Gävle att successivt återgå till normal verksamhet.

I december tog rektor ett inriktningsbeslut att undervisningen i huvudsak skulle bedrivas på campus under vårterminen, för de utbildningar som var planerade så. Men på grund av ökad smittspridning under senare delen av december och i januari, kom nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regeringen. Dessa innebar bland annat att vi behövde ställa om till en större andel digital undervisning.

Nu har statsministern meddelat att det är ”dags att öppna upp Sverige igen” och att lärosäten ska återgå till campusundervisning

Kurser och program ska genomföras så som planerats

För dig som student innebär det här att program, kurser och examinationer ska genomföras så som de planerats och i den studieform som du som student sökte till.
Det betyder exempelvis att om du sökte till utbildning på campus så ska undervisning, examinationer, laborationer och andra delar av din utbildning genomföras på campus. Det gäller också examinationer i form av salsskrivning på campus. Vi fasar samtidigt ut övervakning som har skett via Zoom. Även ”innedagar” och examinationer på distanskurser som planerats till campus, ska kunna genomföras på i våra lokaler på högskolan.


–Det här är väldigt glädjande besked från myndigheterna, säger rektor Ylva Fältholm. Nu kan vi börja en successiv återgång till ”normal” verksamhet på Högskolan efter två år av pandemi. Vi är väldigt glada för att få alla våra studenter tillbaka till campus! Samtidigt är det viktigt att påpeka att smittspridningen inte är över. Fortsatt gäller att man ska vaccinera sig och stanna hemma om man har sjukdomssymtom.

Senast den 28 mars ska återgången vara genomförd

En successiv återgång till undervisning på campus innebär att lärare och kursansvariga nu måste planera hur och när det ska kunna genomföras. Senast den 28 mars, när läsperiod fyra inleds, ska undervisning bedrivas på det sätt som ursprungligen har aviserats för respektive program eller kurs.

–Nu kan vi sluta göra pandemirelaterade anpassningar när det gäller undervisningen, som har präglat verksamheten i inledningen av vårterminen, säger Ylva Fältholm.

Högskolan öppnar upp för allmänna möten och konferenser på campus

Från och med läsperiod fyra, med start 28 mars, kommer det även att vara möjligt att ha allmänna sammankomster och konferenser på campus, utan några restriktioner. Det innebär att studenters arbetsmarknadsdagar kan genomföras på campus, något som är viktigt för våra studenter.

–Vi hoppas förstås att det här innebär slutet på restriktioner, rekommendationer och förändrade arbetssätt kopplade till pandemin, säger Maria Strand, ordförande i samordningsutskottet för pandemirelaterade åtgärder på Högskolan i Gävle. Nu planerar vi för ökad återgång till undervisning och arbete på campus. Vi ska också vara stolta och nöjda med allt utvecklingsarbete som har skett med digitala arbetssätt, lärdomar som vi kan dra nytta av även efter pandemin. Det gäller också för alla våra studenter som varit flexibla och fortsatt ambitiösa med sina studier även när det varit omställningar i flera omgångar under pandemin.

Allmänna rekommendationer

Allmänna rekommendationer som fortfarande gäller:
- vaccinera dig
- stanna hemma om du har sjukdomssymtom
- ovaccinerade ska fortsatt hålla avstånd och undvika trängsel inomhus.

Frågor?

Studenter som har frågor vänder sig till sin lärare eller kursansvarig eller till studentsupport@hig.se

Mer information

Mer information från Folkhälsomyndigheten:

De flesta åtgärder mot covid-19 upphör den 9 februari

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2022-02-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)