Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Rektor om förnyelse av utbildningsutbudet

2022-02-25 

Just nu pågår en översyn av utbildningsutbudet efter det att Högskolan i Gävle tagit fram en ny utbildnings- och forskningsstrategi.

-Vi behöver utveckla våra utbildningar och bli en mer profilerad högskola i enlighet med strategin, säger rektor Ylva Fältholm. Vi ska sikta mot kompletta akademiska miljöer, det vill säga att kunna erbjuda grundutbildning, utbildning på masternivå och forskarutbildning inom fler ämnen än idag. Och vi ska skapa nytta i samhället och arbeta med aktuella samhällsutmaningar.

En analys pågår just nu inom akademierna för att belysa konsekvenserna av ett förslag som innebär att omkring tio procent av utbildningsanslaget ska förnyas. För att kunna utveckla och förnya utbildningsutbudet kommer också några utbildningsprogram att behöva läggas ner. Det blir så småningom rektor som fattar beslut om förändringarna inom utbildningsutbudet, troligen i juni.

-Metoden vi använder är att vi tittar på hur efterfrågade utbildningarna är av potentiella studenter, samhällsnyttan mätt i efterfrågan på arbetsmarknaden och även forskningens styrka inom ämnesområdet, säger Ylva Fältholm. Nu är det mest fokus på utbildningsprogrammen men vi ska också se över antalet fristående kurser, som efterfrågas alltmer.

Här svarar Ylva Fältholm på ytterligare några frågor:

Om man redan är antagen till ett program som kommer att avvecklas – vad händer då?

-Högskolan har ett ansvar att se till så att man som student kan slutföra den utbildning som man är antagen till. Förändring eller avveckling av ett program kommer tidigast att börja genomföras med start läsåret 2023/24 och sedan ske successivt under de kommande åren.

Hur omfattande är det här förändringsarbetet?

-Högskolan har mer än 60 program och 300 fristående kurser. Högskolestyrelsen har tagit beslut att tio procent av Högskolans utbildningsanslag ska frigöras för att utveckla programutbudet och kunna satsa på att utveckla program och nya fristående kurser. Vi går igenom alla program i analysen, men det är ett mindre antal program som berörs av utveckling eller avveckling.

Kan studenterna påverka processen?

- Studentkåren sitter med i nämnder, styrelser och ledningsgrupper och har insyn och inflytande i processen. Sedan lyssnar vi också till den debatt som pågår, där också studenter medverkar och för sin talan.

Vad mer pågår på Högskolan kopplat till strategin?

- Vi är inne i en period av utveckling, förnyelse och strategisk profilering. Vår nya strategi har redan resulterat i att vi kraftsamlar vår forskning till fyra strategiska forskningsområden, som var och en svarar upp mot viktiga samhällsutmaningar. Vi möter också stor efterfrågan på det vi kallar livslångt lärande, till exempel kortare skräddarsydda utbildningar för redan yrkesverksamma som behöver förstärka sin kompetens eller byta karriär i livet. Här kommer vår kompetens inom distansutbildning och nätbaserat lärande väl till pass. Några fler exempel på utveckling som pågår:

Vi ser över våra ingenjörsutbildningar och det kan bli fler civilingenjörsutbildningar. Vi vill förstärka våra populära ekonomiutbildningar med utbildning på alla nivåer som är knuten till en stark forskningsmiljö. Lärarutbildningarna och forskningen som är knuten till dem är viktiga för Högskolan. Vi har nu ansökt om tillstånd att examinera doktorer inom Utbildningsvetenskap.

En av våra i särklass mest populära utbildningar är programmet i utredningskriminologi med fokus på en av vår tids viktigaste samhällsutmaningar. Vi vill undersöka möjligheten att man ska kunna läsa vidare på både avancerad och forskarnivå. Vi satsar på fler forskarskolor i samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Forskarskolorna är kopplade till de strategiska forskningsområdena och de bidrar med att lyfta kompetensnivån i regionen.

Och vi satsar också på ökad internationalisering. Ett europeiskt nätverk håller på att bildas med åtta andra lärosäten i lika många länder med sikte på att bli ett så kallat Europauniversitet genom finansiering från EU-kommissionens program Erasmus+. Detta kommer att stärka Högskolan i Gävles möjligheter till internationella utbyten för både studenter och anställda.

Vad ser du för högskola i framtiden?

-Vi vill fortsätta att vara en av de populäraste högskolorna i Sverige. Med ett brett utbud av utbildningar som är efterfrågade av både studenter och samhället. En profilerad högskola som adresserar samhällsutmaningar och lockar alla som vill göra skillnad i samhället, precis som vi säger i vår vision.

Tommy Löfgren

Aktuellt med Ylva

Högskolans rektor Ylva Fältholm intervjuas om arbetet med ett förnyat utbildningsutbud, av kommunikationschef Tommy Löfgren.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2022-02-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)