Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Studentkåren höll dialogmöte om utbildningsutbudet

2022-04-07 

Under onsdagseftermiddagen arrangerade studentkåren ett dialogmöte med Högskolans ledning om utbildningsutbudet.

Ett 40-tal studenter ställde frågor till rektor Ylva Fältholm och prorektor Lars Bengtsson, som informerade om processen som ska leda fram till ett förnyat utbildningsutbud år 2023-2024.

Mötet hölls i Jadviga-salen och var öppet för alla Högskolans studenter, och studentkårens ordförande Emelie Carlström agerade moderator.

Emelie Carlström inledde med att hälsa alla välkomna och presenterade Högskolans ledning. Förutom rektor och prorektor fanns även akademicheferna Magnus Isaksson (AHA), Camilla Niss (AUE) och Gunilla Mårtensson (ATM), och kanslichef Björn Karlsson med för att kunna svara på frågor.

- Studentinflytande är extremt viktigt för oss på Högskolan. Ni studenter är representerade i alla våra beslutande organ, från ledningsgrupp till utbildningsråden, via studentkåren, sade Ylva Fältholm.

Ylva Fältholm och Lars Bengtsson höll först en presentation om processen med utbildningsutbudet, som har sin grund i Högskolans verksamhetsmål och nya utbildnings- och forskningsstrategi.

- Högskolor och universitet behöver utvecklas med jämna mellanrum. Vi måste bestämma hur utvecklingen ska ske med de resurser vi har, och vi behöver skapa ekonomiskt utrymme för nya utbildningar, sade Ylva Fältholm.

Det förberedande arbetet om ett nytt utbildningsutbud har pågått sedan mars 2020. Processen har lett fram till en lista på tio utbildningsprogram som utreds för eventuell utveckling, och nio utbildningsprogram som utreds för eventuell avveckling. Under arbetet har samtliga av Högskolans utbildningar granskats utifrån forskningens omfattning, hur efterfrågad utbildningen är bland studenter och hur arbetsmarknaden ser ut för de examinerade. Förändringarna träder i kraft läsåret 2023-2024.

- Beslutet om utbildningsutbudet tas i juni. Alla studenter kommer kunna gå klart sina utbildningar och det gäller även de som börjar en utbildning till hösten, sade Ylva Fältholm.

Därefter öppnade Emelie Carlström för dialog. Här följer några av de frågor som studenterna ställde till Högskolans ledning:

Ni har ju sagt att de som börjar här kommer få läsa klart, men de lärare som riskerar att förlora sina jobb kanske söker sig vidare?

- Det kommer kanske bli en utmaning och det kan finnas en risk att viktig personal försvinner, men vi jobbar hårt för att det inte ska påverka de som studerar på de program som berörs, sade Ylva Fältholm.

Varför finns kommunikationsprogrammet med på listan, vi är relevanta och vi har ett högt söktryck. Jag ser ingen reklam för programmet, vi har en kommunikationsavdelning som inte gör reklam för programmet. Att fortsätta som doktorand och vi har begåvade forskare och vi tycker att vårt program borde ligga på utvecklingslistan.
- Att ett program finns på listan för eventuellt avveckling betyder inte att det har bedömts som irrelevant eller ointressant. Vi har bland annat tittat på hur mycket forskning det finns med koppling till programmet och det finns forskning, men inte i tillräcklig omfattning inom medie- och kommunikationsvetenskap för att vi exempelvis ska kunna utbilda doktorander. Det är bland annat därför programmet finns på listan. Det kanske är så att vi inte marknadsfört programmet lika mycket som andra program, men en förklaring till det relativt låga söktrycket kan vara att programmet finns på väldigt många lärosäten.

Varför finns byggnadsingenjör på listan över avveckling och utveckling? Många av oss vill plugga till master och ta lärarnas platser eftersom de snart är pensionärer, men nu kan vi inte det. Varför vill ni lägga ner programmet på grund av lärarbrist? Det kommer också bli brist på byggnadsingenjörer.

- Nej, det är inte för att vi har gamla lärare, det handlar om de kriterier som vi har när det gäller kopplingen mellan forskning och utbildning inom området, söktryck på utbildningen och arbetsmarknadens efterfrågan. När vi väger samman detta hamnar byggnadsingenjör på listorna för eventuell utveckling och avveckling samtidigt. Anledningen till att det ligger på utveckling är för att vi ser ett behov att se över alla ingenjörsutbildningar. Vi vill se om vi kan slå ihop utbildningar, det finns många högskoleingenjörsutbildningar på relativt få studenter, sade Ylva Fältholm.

Efter mötet var Emelie Carlström nöjd med hur det avlöpte.

- Jag tycker kvällen gick över förväntan och jag är jätteglad över uppslutningen från studenterna, och hur engagerade och pålästa de är, sade Emelie Carlström.

Ylva Fältholm:

- Det var ett väldigt bra möte och jag är glad att många studenter kom och tog chansen att ställa frågor.

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2022-04-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)