Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förnyat och profilerat utbildningsutbud

2022-06-14 

Högskolan i Gävle förnyar och utvecklar utbildningsutbudet med start läsåret 2023/2024.
– Vi stärker Högskolans konkurrenskraft och ska stå bättre rustade för att möta studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov, säger Ylva Fältholm, rektor på Högskolan i Gävle.

Högskolan kommer att ha ett förnyat utbud av kurser och program från och med läsåret 2023/2024.

Förnyelsen går i linje med Högskolans utbildnings- och forskningsstrategi och innebär att de utbildningar som Högskolan ger ska vara efterfrågade bland studenter, ha en tydlig koppling till arbetsmarknadens behov och Högskolans forskning. Arbetet med att förnya utbildningsutbudet har pågått sedan mars 2020, och målet är att skapa större samhällsnytta och bidra till ett kunskapslyft i regionen.

Utveckling och avveckling

Beslutet om ett förnyat utbildningsutbud togs 14 juni: Sex program ska revideras eller utvecklas och tre program avvecklas. Dessutom kommer samtliga ingenjörsprogram att ses över i en konsolidering (sammanslagning). Du som är antagen till ett program som kommer att avvecklas kan fortsätta dina studier som vanligt. Du som läser ett ingenjörs­program som utvecklas kan fortsätta dina studier som vanligt, du kommer att få mer information om eventuella uppdateringar som påverkar just dig.

Har du frågor kontakta studentsupport@hig.se

Program som ska utvecklas:

  • Magisterprogram geomatik
  • Magisterprogram besluts-, risk- och policyanalys
  • Masterprogram i religionsvetenskap

  • Masterprogram i utredningskriminologi (ny)
  • Masterprogram i företagsekonomi (ny)
  • Magisterprogram i psykologi (ny)

  • Nio högskoleingenjörsprogram och därtill knutna kandidatprogram konsolideras

Program som ska avvecklas:

  • Kommunikationsprogrammet: inriktning kommunikatör samt inriktning professionellt skrivande
  • Folkhälsostrateg för hållbar utveckling
  • Rättsvetenskapliga programmet med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt


Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2022-12-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)