Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Sommarhälsning från Ylva

2022-06-21 

Äntligen midsommarvecka och nu när sommaren är som vackrast och ljusast kan vi summera ett läsår som har inne­hållit så mycket och medfört så stora omställningar, att det känns som flera år.

Ylva Fältholm, rektor på Högskolan i Gävle.

Under hösten var vi fortfarande fast i pandemins grepp. När det såg ut som att den skulle börja ebba ut, kom ett bakslag under vintern. Inte förrän i inledningen av läsperiod fyra i slutet på mars, kunde vi skicka signalen att vi kunde återgå till campusundervisning för de program och kurser som ska vara på campus. Det är bara några månader sedan, men det känns som en lång tid.

En katastrof i Europa

För när pandemin just hade börjat minska i omfattning kom nästa katastrof, invasionen av Ukraina. Ett fullskaligt krig i centrum av Europa. Det kändes overkligt, även om krigshandlingarna faktiskt började redan 2014 genom invasionen av Krimhalvön. Nu har kriget pågått i fyra månader och vi ser dagligen ett obeskrivligt mänskligt lidande. Miljoner människor på flykt, sönderbombade städer och byar. Och en vanmakt – vad kan vi göra? Högskolan har inte sedan tidigare haft några stora samarbeten med andra lärosäten i Ukraina. Vi gjorde tidigt ett uttalande till stöd för Ukraina genom SUHF, Sveriges universitets- och högskoleförbund, där jag för övrigt är styrelseledamot.
Men vi vill gärna göra mer. Vi har diskuterat i ledningsgruppen på vilket sätt vi skulle kunna göra en insats. En möjlighet är att genom nätverket Scholars at Risk kunna hjälpa utsatta lärare eller forskare.

Trots det pågående kriget och covid finns det ändå så mycket att glädjas åt när vi ser tillbaka på det här läsåret. Intresset för vår högskola har varit stort från omvärlden. EU-ministern, talmannen i Sveriges riksdag och kronprinsessparet besökte oss i fjol.

Rekordstor akademisk högtid och ministerbesök

Och under akademisk högtid fick vi glädjen att ta emot utbildningsminister Anna Ekström. Hon besökte både campus och högtiden och vi fick en chans att berätta om vår högskola för henne. Av tacktalet att döma som hon höll under banketten så hade hon fått många positiva intryck från besöket.

Vilken rekordhögtid det blev sedan! Rekordmånga professorer och doktorer, delvis förstås på grund av att vi hoppade över en högtid under pandemin. Men faktum är att vi nu examinerar fler egna doktorer än någonsin tidigare. Under årets högtid installerades och promoverades hela 34 professorer och doktorer. En stor grupp excellenta lärare uppmärksammades också under ceremonin. Det var också roligt att få utse Pelle Matton till hedersdoktor, som tillsammans med forskare från HiG, Utbildning Gävle och Brottsförebyggarna i Gävle utvecklat den så kallade Gävlemodellen mot mobbning i skolor. En modell som blivit erkänd både nationellt och internationellt.

Valet av gasklockorna i Gävle visade sig vara en fullträff. Det är en fantastisk miljö för akademisk högtid och vi har nu beslutat att vara där nästa gång också, i april 2024.

Godkänt kvalitetssystem

När det gäller vårt kvalitetssäkringsarbete kan vi glädja oss åt att vårt kvalitetssystem har fått godkänt av tillsynsmyndigheten UKÄ. Dock med förbehåll, men så brukar det vara. Nu har vi två år på oss att jobba med förbättringsområdena. Vi ska se gransk­ningen som något positivt som hjälper oss i vårt interna kvalitetsarbete.

Vidare är Högskolan fortsatt miljöcertifierad enligt ISO 14001 i tre år till. Det blev resultatet efter en fyra dagar lång extern revision av miljöledningsarbetet. Även här finns det förstås förbättringsområden och jag har fullt förtroende för att vi ska klara av att åtgärda dessa. Ett fortsatt systematiskt miljö- och kvalitetsarbete ger trovärdighet åt våra ambitioner att vara med och skapa en hållbar värld genom utbildning och forskning.

Vår högskola fortsätter att vara en av de mest populära när man ser till söktrycket. Precis som hos de flesta lärosäten minskade antalet ansökningar inför höstterminen, för vår del med 14 procent, efter flera års uppgång. Men siffrorna visar ändå att vi hade flest förstahandssökande till både program och fristående kurser inför höstterminen, bland landets högskolor.

Det finns så oerhört mycket man skulle kunna lyfta fram inom vår forskning. Jag kan se att satsningen på fyra strategiska forskningsområden börjar hitta sina former. Under pandemin fortgick forskningsarbetet och ett kvitto på genomslaget av vår forskning är Vetenskapsrådets bibliometriska index, som visar att högskolans forskare är bland de mest citerade per krona i forskningsmedel, i jämförelse med andra lärosätens forskare.

Vi kommer att reflektera över processen

För några dagar sedan togs beslutet om ett förnyat utbildningsutbud. Man kan såklart alltid diskutera och reflektera över den process som varit. Kunde den gått snabbare eller borde den ha fått ta längre tid? Kunde vi ha varit mer transparenta eller är det själva öppenheten som skapat oro och ovisshet på en del håll? Borde fler varit involverade i processens olika delar och i så fall, på vilket sätt?

Jag kan bara säga att syftet har varit att genom öppenhet, tydlighet och delaktighet skapa ett så kvalitetssäkrat och rättvisande beslutsunderlag som möjligt. Vi kommer givetvis reflektera över processen framöver för att ta med det in i framtida utvecklingsarbete.

Arbetet med utbildningsutbudet går nu in i en ny fas och utvecklingen ska göras inom den reguljära verksamhets- och budgetplaneringen. Därmed har vi också jobbat igenom stora delar av den nya utbildnings- och forskningsstrategin som ska bära oss fram till år 2030.

Tack för ett stort engagemang!

Miljö- och kvalitetsarbetet, anpassningen till pandemins utmaningar, arbetet med uppdragen till akademierna om utbildningsutbudet, den uppmärksammade och efterfrågade forskningen, genomförandet av akademisk högtid, och mycket mer. Allt det här hade inte varit möjligt utan stora insatser och ett berömvärt engagemang från er medarbetare. Tack!

Jag vill också tacka alla studenter för det gångna läsåret, som både har varit nätbaserat och sedan på campus om du har läst en campusutbildning. Pandemin har ställt stora krav på flexibilitet och det har inte alltid varit lätt. Välkommen tillbaka i höst om du ska läsa vidare eller börja på Högskolan i Gävle!

Jag ser fram emot en spännande hösttermin, men först några veckors ledighet och för min del blir det båtturer till vår skärgårdsstuga med fortsatt renoveringsarbete och umgänge med familj och vänner.

Jag hoppas att du också får några veckors vila och återhämtning och möjlighet att ladda batterierna.

Trevlig sommar!
Ylva

Publicerad av: Anna-Carin Skytt Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2022-06-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)