Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Regnbågsflaggan hissas under Gävle Pride

2022-08-15 

För att uppmärksamma Gävle Pride och alla människors lika värde hissar Högskolan i Gävle regnbågsflaggan.

Regnbågsflaggan

FOTO: HiG/Anna Sällberg

Flaggningen sker i enlighet med Högskolans flaggpolicy.

- Högskolan i Gävle har ett stort ansvar att säkerställa att vår studie- och arbetsmiljö är HBTQI-inkluderande. Utbildning och forskning av hög kvalitet förutsätter lika villkor och allas lika rättigheter och möjligheter, säger Kajsa Svaleryd, samordnare för lika villkor på Högskolan.

Gävle Pride anordnas av 23 ideella föreningar den 18-21 augusti i samverkan med Gävle kommun och det lokala näringslivet, för att uppmärksamma HBTQI-frågor och alla människors lika värde.

Högskolan i Gävles kärnvärden är trovärdighet, kreativitet samt öppenhet.

– Kärnvärdet öppenhet definieras bland annat genom att Högskolan är välkomnande och inkluderande. Som en del i att vara ett öppet, inkluderande och välkomnande lärosäte så flaggar vi med regnbågsflaggan under Gävle Pride, säger Kajsa Svaleryd.

Högskolan i Gävle arbetar för att förebygga diskriminering och trakasserier genom ett arbete för en inkluderande arbets- och studiemiljö. Arbetet integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 

Öka dina kunskaper

Högskolan i Gävle arbetar för att förebygga diskriminering och trakasserier genom ett arbete för en inkluderande arbets- och studiemiljö. Arbetet integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Tre tips för att arbeta hbtqi-inkluderande:

  • Öka dina kunskaper om hbtqi-personers livsvillkor – det finns flera webbutbildningar om hbtqi-frågor.
  • Använd ett språk som inkluderar hbtqi-personer och ställ öppna frågor och möjliggör öppenhet.
  • Reflektera kring vilka normer som påverkar dig och antaganden du gör kring kön och sexualitet.

Fördjupa dina kunskaper inom hbtqi-inkludering

Webbutbildning om hbtqi och likvärdigt bemötande

RFSL – Riksförbundet för hbtqi-personers rättigheter

Sveriges Förenade HBTQ-studenter (SFQ) Rapport: Avslöja heteronormen!

Publicerad av: Anders Munck Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2022-08-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)