Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Stipendieregn till vårdstudenter som gjort skillnad

2022-11-04 

Stipendiater uppmärksammas av Högskolan i Gävle för viktiga insatser.
- En ära att få uppmärksamma studenter som genom hårt arbete gör vården bättre för både patienter och personal, säger Magnus Isaksson, akademichef vid Högskolan i Gävle.

Jessica Andersson, Anna Berglund, Jessica Öhman, Sara Kanjou Abdallah

Jessica Andersson, Anna Berglund, Jessica Öhman, Sara Kanjou Abdallah

Stipendieutdelningen, från Anna Lisa Detlow-Bergs stipendiefond, skedde i samband med en ceremoni under fredagen. Stipendierna ges till studerande eller forskarstuderande vid Högskolan som en belöning för en utmärkt prestation.

Hur omvårdnad kan förebygga hallucinationer efter intensivvård

Anna Berglund får 15 000 kronor för sitt examensarbete om hur omvårdnadsåtgärder kan förebygga intensivvårdsdelirium hos patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning.

Det är vanligt att patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning drabbas av delirium, där hallucinationer är en av flera komplikationer, som orsakar stort lidande för patienterna och kan ge kvarvarande men. Anna Berglund kunde visa att personalen utförde flera omvårdnadsåtgärder i syfte att förebygga delirium, men att screening och mobilisering inte utfördes. De föreslår mot den bakgrunden att personalen utbildas i detta.

Vikten av stöd vid rådgivning via telefon och webb

Jessica Andersson och Sara Kanjou Abdallah får 15 000 kronor vardera för sitt examensarbete om sjuksköterskors och distriktsjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med rådgivning via telefon och e-hälsa.

Jessica Andersson och Sara Kanjou Abdallah fann stress, oro och tidsbrist. Och ett behov av strategier för att komma till rätta med hinder i kommunikationen med patienterna, samt stöd från ledning och kollegor.

Betydelsen av kunskap inom området är stort eftersom alltmer kontakter med patienter sker i form av telefonrådgivning och e-hälsa.

Nya behov i hemsjukvården under pandemin

Jessica Öhman får 10 000 kronor för sitt examensarbete om distriktssköterskors arbete i hemsjukvård under covid-19-pandemin.

Jessica Öhman visar att det uppstod förändringar och svårigheter för distriktssköterskorna under pandemin. Förutom ändringar av rutiner ställdes de inför flera andra utmaningar för att hantera den förändrade situationen.

Distriktssköterskorna uppfattade också förändringar i patienternas omvårdnadsbehov mot bakgrund av den isolering som de tvingades leva under.


Text: Douglas Öhrbom


Fakta:
Anna Lisa Detlow-Berg var rektor vid sjuksköterskeskolan i Gävle mellan åren 1952 och 1966. Hon avled 1998, 94 år gammal, och testamenterade en summa på en miljon kronor för att främja vidareutbildning inom vårdyrket.

Stipendium genom fonden delas ut en gång per år inom Akademin för hälsa och arbetsliv sedan 2003.

Vid bedömning läggs särskild vikt vid vilken relevans studentens studieinsats har för vårdyrket och dess utveckling.

Mer om stipendiet

Kontakt

Anna Berglund
Tel: 073-600 91 84
E-Post: anna.s.berglund@regiongavleborg.se

Jessica Andersson
Tel: 070-562 25 67
E-post: jessicasofieandersson@live.com

Sara Kanjou Abdallah
Tel: 0737549491
E-post: sara.kango@live.se

Jessica Öhman
Tel: 072-7107007
E-post: jessica_oehman@yahoo.se

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2022-11-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)