Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Dina svar gör skillnad!

2022-11-21 

Din arbetsmiljö på Högskolan i Gävle är viktig för oss. Du kan vara med och påverka genom att svara på arbetsmiljöenkäten som du fått i din e-post. Högskolan strävar aktivt och medvetet efter att inkludera medarbetare och studenter i arbetsmiljöarbetet.

Rektor Ylva Fältholm vinterklädd ståendes på en brygga med vatten i bakgrunden

Rektor Ylva Fältholm

Som student har du rätt till en god fysisk, social och digital arbetsmiljö.

Vi som arbetar och studerar på Högskolan i Gävle har ett gemensamt ansvar för att skapa en arbetsmiljö där vi kan känna arbetsglädje och trivsel och där vi verkar för principen om allas lika värde.

Vilka frågor tycker du är viktiga när det gäller dina förutsättningar att lyckas med sina studier vid Högskolan i Gävle?

Vi behöver dina svar på den arbetsmiljöenkät som du fått i din e-post!

Ylva Fältholm
Rektor

Publicerad av: Satu Moberg Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2022-11-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)