Sök

Första hjälpen till psykisk hälsa

2023-03-17 

Lär dig att se tidiga tecken på psykisk ohälsa och hur du kan hjälpa och agera genom att gå kursen Första hjälpen till psykisk hälsa.

Två studentguider sittandes på en bänk utomhus vid Högskolan i Gävle. Sommar.

I första hjälpen till psykisk hälsa lär du dig bland annat om vanliga psykiatriska diagnoser och tidiga tecken på psykisk ohälsa som kan vägleda dig att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt. Första hjälpen till psykisk hälsa handlar inte om att ställa diagnoser utan om ökad kunskap och bemötande. Tidiga insatser till hjälp är av stor vikt vid psykisk ohälsa. Högskolan vill därför utbilda dig som student i syfte att öka kunskapen om psykisk ohälsa och hur du kan hjälpa någon i din närhet som mår dåligt.

Bli certifierad första hjälpare

Kursen omfattar 12 timmar fördelat på fyra tillfällen med start den 18 april. Tider och datum för kursen är klockan 15.30–18.30 den 18, 19, 25 och 26 april.

Inga särskilda förkunskaper behövs och utbildningen är kostnadsfri. Om du deltar vid alla fyra tillfällena får du ett intyg på att du är certifierad Första hjälpare.

Kursen har begränsat antal platser. Anmäl dig senast den 5 april.

Anmäl dig till kursen

Publicerad av: Satu Moberg Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2023-03-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)