Gå till eugreenalliance
Sök

Brandsäkerhet för studenter

2024-01-26 

Om det skulle börja brinna på högskolan så är det viktigt att du som student känner dig trygg och vet hur du ska agera. Här hittar du information om vad du kan göra för att vara förberedd inför en nödsituation.

Stina Lilja vid Introduktionen för nya studenter i Valhall i januari 2023.

Larmnummer

 • Vid akut fara för liv, egendom eller miljö ring alltid 112
 • Vid annan allvarlig händelse eller vid akut behov av väktarstöd ring Högskolans larmnummer 070-656 15 00.
  Larmcentralen aktiverar vid behov Högskolans krisledning.

Instruktioner vid brand

Om utrymningslarmet går - utrym alltid lokalerna!

Det är situationen och din förmåga som styr i vilken ordning och omfattning du genomför åtgärderna.

 • RÄDDA
  Rädda dig själv och hjälp andra som är i uppenbar fara. Är lokalen rökfylld är den säkraste vägen ut genom att krypa längs golvet. Gå inte genom röken!
 • LARMA
  Ring 112. Detta för att förstärka det automatiska brandlarmet. Berätta vem du är, vad som hänt, var det brinner och möt upp räddningstjänsten.
 • VARNA
  Varna dina kurskamrater och andra. Kanske sitter någon av dem med hörlurar eller i telefon? Risk finns att de inte uppfattar faran. Hjälp dem och varna dem.
 • SLÄCK
  Om du inte utsätter dig för risk kan du börja släcka elden. Utrymningsplanen anger var brandsläckningsredskap finns. På brandsläckaren finns symboler och text som visar vad den kan användas till.
 • STÄNG
  Stäng dörrar och fönster där det är möjligt
 • UTRYM BYGGNAD
  Ta alltid den närmaste utrymningsvägen ut. Se dig om och följ de gröna skyltarna för vägen ut. Ta alltid trapporna, använd aldrig hiss! Möter du rök, vänd om och ta en annan väg ut. Bege dig till återsamlingsplatsen närmast dig (även om larmet inte går i hela byggnaden).
  Personer med funktionsnedsättning exempelvis rullstolsburna som ej kan använda trappor skall utrymma till närmaste trapphus.
  Trapphusen är skyddade som egna brandceller och dessa genomsöks av räddningstjänsten.

Ha för vana att alltid känna till två alternativa utrymningsvägar från den lokal du befinner dig i. De flesta väljer att utrymma den väg de tog sig in i byggnaden, vilket kan leda till kraftig trängsel vid en utrymningssituation.

När situationen tillåter, larma på Högskolans larmnummer 070-656 15 00

Utrymningslarm

Vid högskolan finns det ett automatiskt utrymningslarm som vid brand eller rökutveckling direkt larmar räddningstjänsten. Larmsignalen hörs endast i de lokaler som är direkt berörda av branden, då byggnaderna är uppdelade i brandceller med dörrar som automatiskt stängs när larmet går. Dessa dörrar får aldrig ställas upp med kil.

Tänk på att larmet kan även användas för utrymning på grund av andra orsaker, t.ex. vid ett bombhot. Ta alla larm på allvar!

När larmet ljuder ska alla som befinner sig i de berörda lokalerna omedelbart utrymma och bege sig till återsamlingsplatsen som finns markerad på utrymningsplanen. Utrymningsplaner finns i anslutning till hiss eller vid trapphusen på alla våningsplan.

Studera utrymningsplanen

Utrymningsplaner finns i samtliga byggnader på alla våningsplan. Vanligtvis sitter de vid trapphusen samt vid hissarna. Utrymningsplanerna innehåller viktig information. De visar:

 • utrymningsvägar och nödutgångar
 • var brandsläckningsutrustning finns
 • var återsamlingsplatsen är

Karta över återsamlingsplatser vid Högskolan

Det finns fem återsamlingsplatser. Dessa är markerade med en grön symbol på kartan.

 

Karta med alla fem återsamlingsplatser markerade med gröna rutor
Kontakt

Högskolans säkerhetsfunktion

E-post: sakerhet@hig.se

Publicerad av: Satu Moberg Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2024-01-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)