Gå till eugreenalliance
Sök

Trygg studietid: Arbetsmiljöpolicy för Högskolan i Gävle

2024-01-31 

Visste du att högskolan har en arbetsmiljöpolicy? Högskolans arbetsmiljöpolicy är den vision man arbetar efter och de strävanmål vi har för att kunna uppnå den bästa möjliga arbetsmiljön.

Bokhyllor fylld med böcker i olika storlek och färg

Högskolans arbetsmiljöpolicy

Högskolans verksamhet bygger på en humanistisk människosyn och människors lika värde. Inom Högskolan i Gävle bemöter vi varandra på ett jämställt, inkluderande och respektfullt sätt.

Vi som arbetar och studerar på Högskolan i Gävle har ett gemensamt ansvar för att skapa en arbetsmiljö där vi kan känna arbetsglädje och trivsel och där vi verkar för principen om allas lika värde.

Vår arbetsmiljö ska vara:

  • hållbar
  • främja hälsa
  • stimulera till utveckling, kvalitet och effektivitet

Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och ett aktivt arbete med lika villkor i alla delar av organisationen. Vi arbetar systematiskt och målmedvetet för att förebygga och motverka kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering. Det systematiska arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet inom Högskolan är integrerat i vår verksamhet och följer en given struktur.

Samverkan

Vårt arbetsmiljöarbete sker i samverkan där medarbetare och studenter har möjlighet till inflytande och delaktighet. Information om Högskolans systematiska arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet finns lättillgänglig för alla medarbetare och studenter.

Medarbetare och studenter inom Högskolan i Gävle bör ha kunskap om Högskolans systematiska arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet arbete.

Vill du veta mer?

Läs mer om högskolans arbetsmiljöarbete för studenter

Publicerad av: Satu Moberg Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2024-01-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)