Gå till eugreenalliance
Sök

Trygg studietid: Studentinflytande

2024-03-05 

Ett starkt studentinflytande och en god arbetsmiljö är viktigt för att säkra utbildningens utveckling och kvalitet. Studentinflytande och arbetsmiljö är ett gemensamt arbete för högskolans medarbetare och studenter, oavsett om du studerar på campus eller distans.

En sal där bilden är tagen bakifrån så man ser stolsryggarna i bild.

Vad kan du göra för att utöva studentinflytande?

  • Bli studentrepresentant
  • Använd dig av klagomålrutinen
  • Gör alltid kursvärderingen efter varje avslutad kurs

Kursvärdering är ett viktigt verktyg

Att som studentgrupp eller enskild student berätta vad som fungerar bra, eller mindre bra, är en rättighet. Däremot är det viktigt att man vänder sig till rätt person och på rätt sätt. Innan du som student väljer att framföra dina synpunkter direkt till en lärare kan du ställa dig frågan om detta är bättre lämpat att framföra i kursvärderingen.

Kursvärderingen syftar till att värdera planering och genomförande av kursen samt om kursen uppfyller de mål och krav som anges i kursplanen. Kursvärderingen sker anonymt.

Påverka genom att svara på kursvärderingen

Det blir svårt att göra ändringar om det är för få studenter som svarar på kursvärderingarna. Det är därför viktigt att både du och dina kurskamrater gör en kraftsamling efter varje avslutad kurs och tycker till om vad som har varit bra och mindre bra med kursen.

När du svarar på kursvärderingen så får du möjlighet att påverka kursens innehåll och på så sätt göra den bättre för nästa studentgrupp. Du som student ger även din lärare värdefull information om vad som fungerar för just dig och din klass. Kanske du kommer att ha samma lärare igen i en annan kurs senare i utbildningen?

Studentinflytande på Högskolan i Gävle

Publicerad av: Satu Moberg Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2024-03-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)