Gå till eugreenalliance
Sök

Digital utlämning av tentamen

2024-03-12 

Högskolan börjar gå över till digital utlämning av rättade tentor. Detta görs stegvis under 2024.

Studenter som sitter och skriver tentamen i tentasalen

Övergång till digital utlämning

Under övergångsperioden kan det vara så att du hämtar ut vissa av dina tentor digitalt via portalen medan andra fortfarande skickas till din hemadress med post.

Den första versionen av tentan som du ser i portalen är en säkerhetskopia. Tentan skannas in på nytt när den är rättad, och då ser du i stället den rättade versionen i tentaportalen.

De inskannade tentorna lagras i det digitala arkivet i två år, och gallras därefter automatiskt.

Digital portal där du kan hämta ut din rättade tenta

Kontakt

Har du frågor eller funderingar?

E-post: studentsupport@hig.se

Publicerad av: Satu Moberg Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2024-03-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)