Sök

Regler, rättigheter och studentinflytande

Utbildningar vid Högskolan i Gävle, liksom vid andra universitet och högskolor i Sverige, regleras nationellt genom högskolelagen och högskoleförordningen. Det finns också lokala regler vid Högskolan i Gävle som påverkar relationen mellan dig som student och Högskolan.

Studenters rättigheter och skyldigheter

Studenträttigheter kan handla om arbetsmiljö, genomförande av tentamen, examensarbeten och andra delar i din vardag som student. Dina rättigheter och skyldigheter som student gentemot högskolan och din akademi regleras av högskolelagen och högskoleförordningen och av Högskolans lokala regler.

Studentinflytande

Du kan vara med och påverka din arbetsmiljö och din utbildning genom att bli medlem i Studentkåren, besvara kursutvärderingar och/eller genom att bli studentrepresentant.

Tentamensordning

Tentamensordningen är ett styrdokument som innehåller instruktioner för studenter, lärare, administrativ personal och tentamensvakter i samband med tentamen.

Antagningsordning

Antagningsordningen innehåller de riktlinjer som gäller för antagning till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå på Högskolan i Gävle.

Arbetsmiljögruppen

Högskolan i Gävle har en Arbetsmiljögrupp för studenter som sammanträder sex gånger per läsår. I gruppen ingår bland annat studerandehuvudskyddsombudet som är utsett av Gefle Studentkår. Arbetsmiljöarbetet syftar till att alla studenter ska ha en bra arbetsmiljö där du som student trivs och har goda förutsättningar att genomföra dina studier.

Tänk på!
Vår arbetsmiljö och våra lokaler är i första hand avsedda för undervisning, såsom föreläsningar och laborationer, och är inte anpassade för barn och deras säkerhet!

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-09-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)