Gå till eugreenalliance
Sök

Regler, rättigheter och studentinflytande

Utbildningar vid Högskolan i Gävle, liksom vid andra universitet och högskolor i Sverige, regleras nationellt genom högskolelagen och högskoleförordningen. Det finns också lokala regler vid Högskolan i Gävle som påverkar relationen mellan dig som student och Högskolan.

Studenters rättigheter och ansvar

Studenträttigheter kan handla om arbetsmiljö, genomförande av tentamen, examensarbeten och andra delar i din vardag som student. Dina rättigheter och skyldigheter som student gentemot högskolan och din akademi regleras av högskolelagen och högskoleförordningen och av Högskolans lokala regler.

Studentinflytande

Du kan vara med och påverka din arbetsmiljö och din utbildning genom att bli medlem i Studentkåren, besvara kursutvärderingar och/eller genom att bli studentrepresentant.

Din arbetsmiljö som student

Din arbetsmiljö som student är viktig, även om du är student under en förhållandevis kort period av ditt liv. Läs mer om Högskolans arbetsmiljöarbete och mål och hur du kan vara med och påverka.

Tänk på!
Vår arbetsmiljö och våra lokaler är i första hand avsedda för undervisning, såsom föreläsningar och laborationer, och är inte anpassade för barn och deras säkerhet!

Publicerad av: Satu Moberg Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-09-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)