Gå till eugreenalliance
Sök

Anmäl lättare tillbud eller lämna förbättringsförslag

Har du råkat ut för ett lättare tillbud, har förbättringsförslag eller synpunkter som kan utveckla Högskolan i Gävle som arbetsplats kan du rapportera det här.

Lättare tillbud

Ett lättare tillbud är en olycka utan personskada men som skulle kunnat leda till något allvarligt. Exempelvis att du snubblande över en lös kabel på golvet men utan att du gjorde illa dig. En lös kabel kan och skulle kunna leda till en personskada.

Även händelser utifrån organisatoriska och sociala faktorer, som exempelvis bristande respekt mellan studenter eller mellan student och medarbetare, kan ses som tillbud.

Förbättringsförslag

Högskolan strävar aktivet att du som student ska vara med och påverka din utbildning och studiesituation. Vi välkomnar alla förslag som kan förbättra högskolan som arbetsplats för dig som student. Exempelvis skulle ett förbättringsförslag vara om du som student upptäcker en vrå i högskolans lokaler som skulle bli perfekt för en studieplats, men det saknas möbler, eluttag och belysning. Dessa saker kan du inkomma med som förslag att förbättra din arbetsmiljö. Alla idéer och förslag är välkomna!

Övriga ärenden

Om ditt ärende är av sådan karaktär att det lett till en personskada hänvisas du till att göra ett allvarligare tillbud:  Aj eller Oj. Här finns mer information om - och hur du gör en anmälan om allvarligare tillbud.

Gäller ditt ärende kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller diskriminering så läs mer om "Inte ok!"

Vill du framföra ett formellt klagomål? Läs mer här.

Om ditt ärende avser en felanmälan på fastighet och lokaler hänvisas du till att göra detta på denna sida.

Halloj! Jag vill...
Halloj! Jag vill...Beskriv VAD som hände och VAR. Gäller ett förbättringsförslag beskriv VAD och HUR det kan förbättras.

Återkoppling
Om du vill bli kontaktad och få återkoppling i ärendet behöver vi dina kontaktuppgifter.
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2024-01-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)