Gå till eugreenalliance
Sök

Studenters rättigheter och ansvar

Som student omges du av en rad lagar och förordningar som ligger till grund för vilka rättigheter och skyldigheter du har. Du ansvarar själv för din studieprestation och du måste följa de lagar och regler som finns – därför är det viktigt att du känner till dem.

Lagar och regler som styr utbildningen

Högskolan i Gävle är en statlig myndighet som lyder under regeringen. Utbildningar vid Högskolan i Gävle, liksom vid andra universitet och högskolor i Sverige, regleras nationellt framförallt genom högskolelagen och högskoleförordningen. Det finns också lokala regler vid Högskolan i Gävle som påverkar relationen mellan Högskolan och dig som student. På denna sida finns samlat vad som gäller för exempelvis schema och planering, föräldraskap och studier, examination och betyg etc.

Om du inte är nöjd

Om du anser att Högskolan inte lever upp till sina åtaganden ska du i första hand ta upp ärendet med den ansvariga läraren eller examinatorn, alternativt med annan personal.

Läs mer på sidan Synpunkter och klagomål

Studentombud

Om du behöver stöd och hjälp med ditt ärende kan du kontakta Studentombudet vid Högskolan I Gävle. Student- och doktorandombudet arbetar för att tillsammans med studenter och lärare lösa eventuella studierelaterade problem.

Student- och doktorandombudet

Kontakt

Har du frågor till student- och doktorandombudet?

E-post studentombud: studentombud@hig.se
E-post doktorandombud: doktorandombud@hig.se

Publicerad av: Liv Nilsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-08-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)