Gå till eugreenalliance
Sök

Avrådande samtal

När lärosätet ser att det finns risk för att du som student inte uppnår lärandemålen och kanske behöver ompröva ditt val av studier, kallas du till ett avrådande samtal.

Vad är ett avrådande samtal?

Samtalet du blivit kallad till är en möjlighet för dig som student att prata om din studiesituation, dina studieprestationer och annat som kan påverka din studietid vid högskolan. När lärosätet ser att det finns risk för att du som student inte uppnår lärandemålen och kanske behöver ompröva ditt val av studier, kallas du till ett avrådande samtal. Samtalet är av omsorg och syftar till att upplysa snarare än att hindra till vidare studier. Du som är kallad har all rätt att fortsätta dina studier efter samtalet dock under förutsättning att du uppfyller förkunskaperna.

Vilka kan hindras från att delta i undervisning?

Enligt Högskolelagen och Högskoleförordningen kan en student enbart hindras från att delta i undervisningen om:

  1. Avsaknad av förkunskaper för tillträde på en kurs. Exempelvis vid underkänd examination eller VFU (verksamhetsförlagd utbildning) på en kurs som krävs för att ta sig vidare i utbildningen.
  2. Vid avstängning som en disciplinär åtgärd i enlighet med kapitel 10 i Högskoleförordningen. Exempelvis vid fusk, plagiat eller störande av ordning.
  3. Student har blivit avskild från utbildning i enlighet med Högskolelagen. Högskolans Avkiljandenämnd prövar bara ärenden som rör de studenter som kan vara för en fara för sin omgivning under högskoleutbildningen.

Något utrymme för att tvinga en student att på andra grunder göra ett uppehåll från en utbildning finns inte.

Högskolans disciplinsnämnd och dess ledamöter

Vem kan följa med på det avrådande samtalet?

Till det avrådande samtalet har du rätt att ta med dig Student- och doktorandombudet som stöd. Ombudet finns tillgängligt för dig innan, under och efter samtalet. Vid oro eller funderingar kan du även kontakta Studenthälsan.

Kontakt

Studentombud
E-post: studentombud@hig.se
Telefonnummer: 026-64 86 63

Kurator
E-post: kurator@hig.se

Publicerad av: Satu Moberg Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-11-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)