Gå till eugreenalliance
Sök

Formulär begäran om omprövning av betygsbeslut

Här kan du läsa om vad som gäller vid omprövning av betygsbeslut samt skicka in ansökan om omprövning av betygsbeslut.

När kan jag som student ansöka om omprövning av betygsbeslut?

Du som student har möjlighet att ansöka om rättelse, omprövning av betygsbeslut, om det beror på skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende*

Ej giltiga skäl till omprövning

Följande exempel på motiveringar är inte tillräckliga för ändring av betygsbeslut:

  • Önskemål om omrättning/höjning av betyg
  • Att man som student jämfört sitt resultat med andra studenters resultat och önskar höjning av betyg
  • Att man som student ligger nära gränsen till godkänt och önskar omrättning.
  • Missnöje med examinator eller rättande lärares bedömning
  • Att man som student upplever att examinationen var svår
  • Att man som student är missnöjd med bemötande från lärare i berörd kurs

De ansökningar där skälen inte är uppenbart oriktiga kan komma och hänvisas vidare inom organisationen till annan funktion.

Ansök om omprövning

För att ansöka om rättelse använd formuläret som finns på den här sidan.

Din ansökan måste tydligt ange:

  • Vad, vilken/vilka frågor som du vill ska omprövas.
  • Vilka skäl du har för att betygsbeslutet ska ändras.
  • Motivering till varför omprövning ska ske. Motiveringen anges på angivet utrymme i formuläret med högst 4000 tecken (ca: 1 A4-sida).
Personuppgifter * (obligatorisk)
PersonuppgifterSkäl till omprövning * (obligatorisk)
Skäl till omprövning
4000

*) Högskoleförordningen (6 kap. 18 §, SFS 2006:1053 skall examinator (enligt 23 §) göra rättelse av betyg om det beror på ”skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende”.

Omprövning av betyg: Betyg kan inte överklagas, det vill säga prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot bedömningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut. 12 kap. 4§ samt 2§ Högskoleförordningen: Finner en examinator att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, ska examinator ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och om det inte innebär att betyget sänks. 6 kap. 24 § Högskoleförordningen.

 

Publicerad av: Liv Nilsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2024-01-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)