Gå till eugreenalliance
Sök

Formulär begäran om omprövning av betygsbeslut

Här kan du läsa om vad som gäller vid omprövning av betygsbeslut samt skicka in ansökan om omprövning av betygsbeslut.

När kan jag som student ansöka om omprövning av betygsbeslut?

Du som student har möjlighet att ansöka om rättelse, omprövning av betygsbeslut, om det beror på skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende*

Ej giltiga skäl till omprövning

Följande exempel på motiveringar är inte tillräckliga för ändring av betygsbeslut:

1. Kan du titta på min tentamen igen?

2. Jag har tittat på en annan students tentamen och tycker att jag skall få lika många poäng som han/hon för vi har svarat ungefär likadant.

3. Jag tycker att jag borde få ett poäng till på fråga X.

4. Jag ligger nära gränsen för G eller VG, kan du titta om du kan hitta några fler poäng på fråga XX?

Ansök om omprövning

För att ansöka om rättelse använd formuläret som finns på den här sidan.

Din ansökan måste tydligt ange:

  • Vad, vilken/vilka frågor som du vill ska omprövas.
  • Vilka skäl du har för att betygsbeslutet ska ändras.
  • Motivering till varför omprövning ska ske. Motiveringen anges på angivet utrymme i formuläret med högst 4000 tecken (ca: 1 A4-sida).
Personuppgifter * (obligatorisk)
PersonuppgifterSkäl till omprövning * (obligatorisk)
Skäl till omprövning

4000

*) Högskoleförordningen (6 kap. 18 §, SFS 2006:1053 skall examinator (enligt 23 §) göra rättelse av betyg om det beror på ”skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende”.

Omprövning av betyg: Betyg kan inte överklagas, det vill säga prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot bedömningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut. 12 kap. 4§ samt 2§ Högskoleförordningen: Finner en examinator att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, ska examinator ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och om det inte innebär att betyget sänks. 6 kap. 24 § Högskoleförordningen.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-09-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)