Gå till eugreenalliance
Sök

Överklaganden

Vissa beslut som fattas av Högskolan i Gävle kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Överklagandenämnden för högskolan är en myndighet som har till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut fattade inom högskolan.

Vilka beslut får överklagas?

På beslut som kan överklagas finns det alltid en besvärshänvisning. Besvärshänvisningen talar om hur, inom vilken tid och var beslutet kan överklagas. I kapitel 12 i Högskoleförordningen framgår vilka beslut som kan överklagas. Överklagandenämnden har även gjort en sammanställning över vilka beslut som kan överklagas till dem.

Så här gör du för att överklaga

Om du vill överklaga ett beslut till Överklagandenämnden för högskolan ska du göra det skriftligt. I skrivelsen ska du ange följande:

  • vilket beslut som överklagas. Bifoga gärna beslutet.
  • vilken ändring du vill ha på beslutet
  • motivering till varför du anser att beslutet är felaktigt
  • adress och kontaktuppgifter

Vart ska överklagandet skickas?

Din överklagan ska skickas till registrator vid Högskolan i Gävle. Mejla till registrator@hig.se eller skicka din överklagan till följande adress:

Överklagandenämnden för högskolan

Högskolan i Gävle
Registrator
801 76 Gävle

Överklagande av antagningsbesked

Om du ska överklaga ett beslut gällande anmälan och behörighet ska du använda formuläret som finns på antagning.se.

Mer information om att överklaga antagningsbesked (antagning.se)

Överklaga i rätt tid!

Överklagandet ska ha kommit till Högskolan i Gävle inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om överklagandet kommer in för sent kan det komma att avvisas. Överklagandet lämnas alltid vidare till Överklagandenämnden för högskolan.

Mer information

Via länkarna nedan hittar du mer information om överklaganden och studenträtt.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-02-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)