Studieuppehåll och studieavbrott

Studieuppehåll

Om du av någon anledning vill göra ett uppehåll med studierna inom ditt program men vill kunna återuppta dina studier efter uppehållet — då behöver du ansöka om studieuppehåll.

  • Studieuppehåll ansöker du om skriftligen på en speciell blankett.
  • Du behöver vara registrerad på åtminstone din första kurs för terminen.
  • Studieuppehåll kan beviljas för en eller två terminer i taget.
  • Studieuppehåll kan maximalt beviljas för totalt fyra terminer under ett utbildningsprogram.
  • Du behåller din plats på programmet under studieuppehållet.
  • Du får inte vara registrerad på någon ny programkurs under den tid du sökt studieuppehåll. Du kan dock göra omtentamen på kurser som du redan har läst inom programmet.
  • När du vill återuppta dina studier igen, ansöker du till de kurser som ingår i programmet terminen efter att ditt uppehåll tar slut.

Studieavbrott

Om du vill avsluta dina studier i förtid ska du göra en anmälan om studieavbrott. Anmälan om studieavbrott innebär att du stryks från aktuella deltagarlistor, adresslistor och så vidare, från och med avbrottsdatumet. En avbrottsnotering läggs även in i studiedokumentationssystemet Ladok.

  • Studieavbrott på program ska du meddela skriftligen på en speciell blankett.
  • Studieavbrott på enskilda kurser kan du själv göra i Ladok. Avbrott som görs inom kursens första tre veckor klassas som ett tidigt avbrott. Alla avbrott som sker senare än tre veckor in på kursen klassas som sena avbrott. Om du gör ett avbrott utan att ha tagit poäng på kursen så kan du söka kursen igen via antagning.se. Ifall du har hunnit ta poäng på kursen så ska du skicka in en ansökan om omregistrering.
Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-04-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)