Studieuppehåll och studieavbrott

Studieuppehåll

Om du av någon anledning vill göra ett uppehåll med studierna inom ditt program men vill kunna återuppta dina studier efter uppehållet — då behöver du ansöka om studieuppehåll.

  • ​Studieuppehåll ansöker du om skriftligen på en speciell blankett.
  • Du måste lämna in din ansökan senast tre veckor efter terminsstart.
  • Du kan göra studieuppehåll tidigast efter en termins studier.
  • Studieuppehåll kan beviljas för en eller två terminer i taget.
  • Studieuppehåll kan maximalt beviljas för totalt fyra terminer under ett utbildningsprogram.
  • Du behåller din plats på programmet under studieuppehållet.
  • Du får inte vara registrerad på någon programkurs under den tid du sökt studieuppehåll. Du kan dock göra omtentamen på kurser som du redan har läst inom programmet.
  • När du vill återuppta dina studier igen, ansöker du till de kurser som ingår i programmet den termin du önskar börja.

Studieavbrott

Om du vill avsluta dina studier i förtid ska du göra en anmälan om studieavbrott. Anmälan om studieavbrott innebär att du stryks från aktuella deltagarlistor, adresslistor och så vidare, från och med avbrottsdatumet. En avbrottsnotering läggs även in i studiedokumentationssystemet Ladok.

  • Studieavbrott på program ska du meddela skriftligen på en speciell blankett. Se länk nedan.
  • Studieavbrott på kurser kan du själv göra i Ladok. Om avbrottet sker inom tre veckor från att kursens start och du inte har studieresultat på kursen har du möjlighet att söka kursen igen vid ett annat tillfälle. Detta kallas tidigt avbrott. Om du avbryter dina studier på kursen mer än tre veckor efter kursstarten, eller efter att resultat registrerats, klassas det som ett sent avbrott och du har inte samma möjlighet att söka kursen igen.
Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-10-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)