Synpunkter och klagomål

På den här sidan kan du läsa om vart du som student vänder dig om du har synpunkter eller klagomål. Längre ner på sidan hittar du även frågor och svar kring klagomål.

Du vänder dig till ...

... läraren

Om du som student har synpunkter på något som är relaterat till dina studier tar du i första hand kontakt med din lärare. Många problem kan lösas direkt med din lärare. Läraren är den som är väl införstådd med din studiesituation och som i första hand vet hur problemet kan lösas.

... kursansvarig

Om du inte vill eller kan vända dig till din lärare, tala då med kursansvarig. För varje kurs finns en kursansvarig som ansvarar för kursens innehåll och administration.

... kursexaminator

Synpunkter och klagomål om examinationsfrågor och betyg kan du ställa direkt till kursens examinator.

... utbildningsledaren

Varje utbildningsprogram har en utbildningsledare som kan ta emot synpunkter och klagomål när det gäller din utbildning i sin helhet. Utbildningsledaren kan också ta ditt ärende vidare om det inte kan lösas av lärare eller kursansvarig.

Frågor och svar

Vad bör jag tänka på när jag framför mitt klagomål?

Vad bör jag tänka på när jag framför mitt klagomål?

Svar: När du framför ett klagomål ska du alltid agera professionell och respektfull. Att agera professionellt och respektfullt innebär bland annat att skilja på sak och person samt att vara öppen för dialog. En students eller medarbetares upplevelser av en händelse kan se olika ut; därför är det också viktigt att använda en tydlig och öppen kommunikation.

Ingen verkar lyssna på mig. Hur gör jag då?

Jag har kontaktat den ansvariga personalen, men ingen verkar lyssna på mig. Hur gör jag då?

Svar: På studentkåren finns ett Studentombud som du kan kontakta om du upplever att du inte får gehör för dina synpunkter eller om du av någon annan anledning inte vill vända dig direkt till den ansvariga personalen eller om du har klagomål av allvarligare slag.

Studentombudet kan även hjälpa till att ta ditt ärende vidare till rätt instans. Gefle Studentkår är en oberoende organisation, fristående från Högskolan. Kontakta studentombudet via e-post: studentombud@geflestudentkar.se

Kan jag kontakta rektor direkt?

Kan jag kontakta rektor direkt?

Svar: Rektor är myndighetschef och är inte den första instansen du bör kontakta med synpunkter eller klagomål. Det står dock var och en fritt att kontakta rektor, men ärendet kommer i första hand att vidarebefordras till annan befattning för hantering, och ärendehandläggningen kommer därmed att ta längre tid.

Vad gör jag om jag blivit trakasserad, diskriminerad eller kränkt?

Vad gör jag om jag har blivit trakasserad, diskriminerad eller kränkt?

Svar:
Av en medarbetare vid Högskolan: Avdelningschefen har personalansvar och ska utreda ärenden där medarbetare har trakasserat en student.

Av en annan student: Kontakta Studentombudet eller någon medarbete som är ansvarig för din kurs eller ditt program.

För klagomål som gäller trakasserier och kränkande särbehandling finns det ett särskilt styrdokument vid Högskolan som ger stöd och vägledning i de här frågorna.
Se: Diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling – Policy och rutin för medarbetare och studenter vid Högskolan i Gävle.pdf

Hur gör jag om jag enbart vill lyfta mina synpunkter men inte behöver någon direkt återkoppling?

Hur gör jag om jag enbart vill lyfta fram mina synpunkter men inte behöver någon direkt återkoppling?

Svar: I slutet av varje kurs eller läsår erbjuds du att fylla i en anonym kurs- och programvärdering. Där har du möjlighet att framföra synpunkter och klagomål utan någon individuell återkoppling.

Vad gör jag om Canvas, Ladok eller något annat system krånglar?

Vad gör jag om Canvas, Ladok eller något annat system krånglar?

Svar: För att framföra klagomål när det gäller tekniska problem, utan direkt koppling till specifik kurs, kontaktar du it-support eller Learning Center (Canvas).

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-04-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)