Gå till eugreenalliance
Sök

Studentinflytande

Under tiden du är student vid Högskolan i Gävle kan du vara med och påverka din utbildning och din arbetsmiljö. Ta chansen att engagera dig under din studietid!

Studentinflytande är viktigt!

Ett starkt studentinflytande och en god arbetsmiljö är viktigt för att säkra utbildningens utveckling och kvalitet. Studentinflytande samt arbetsmiljö är ett gemensamt arbete för Högskolan i Gävles medarbetare och studenter oavsett campus- eller distansstudier.

Nikolai Kronmann, ordförande Gefle studentkår berättar om hur du som student kan vara med och påverka.

Vad kan du göra?

  • Gör alltid kursvärderingen efter varje avslutad kurs. Där får du möjlighet att tycka till om vad som varit bra och vad som kan bli bättre.
  • Bli studentrepresentant i något av Högskolans råd, nämnder och styrelser. Att vara studentrepresentant är meriterande, ger erfarenhet och bidrar till ett utökat kontaktnät.
  • Bli medlem i Gefle Studentkår och bidra med ditt medlemskap till en aktiv studiebevakning, både i utbildnings-, kvalitets- och studiesociala frågor.

Vad gör Högskolan?

Studierelaterade frågor behandlas på alla nivåer inom Högskolans organisation och studentrepresentanter finns med i alla de organ och råd där utbildnings- kvalitets- eller arbetsmiljöfrågor behandlas. Utöver de högskoleövergripande råden finns det utbildningsråd knutna till de olika utbildningsprogrammen som finns vid Högskolan. Där behandlas frågor kring just din utbildning.

Läs mer om Högskolans råd och organ

Förutom att ge möjlighet för dig som student att representera dina medstudenter i nämnder, råd och organ så arbetar Högskolan för att du som enskild student ska kunna påverka din utbildning och studiesituation. Högskolan har tydliggjort vem du kan vända dig till i frågor kring din utbildning.

Läs mer om synpunkter och klagomål och vem du kan vända dig till

Vad gör studentkåren?

Gefle Studentkår drivs av studenter för studenter och har en ordförande och en vice ordförande som arbetar med studentinflytande på heltid. Det är även Gefle Studentkår som beslutar, utifrån ansökningar och förslag, om vilka som ska vara studentrepresentanter i Högskolans olika råd och organ.

Vad säger lagen om studentinflytande?

Som student har du rätt att vara med och påverka din utbildning på högskolan. Det betyder att högskolan aktivt ska arbeta för att studenterna ska få vara delaktiga i utvecklingen av utbildningen enligt lagen ( se Högskolelagen 1 kap. 4a §). Dessutom har du rätt att vara representerad när beslut som rör utbildningen eller studenternas situation tas (se Högskolelagen 2 kap. 7 §).

Representanter utses av Gefle Studentkår vid Högskolan i Gävle. Studentkårsförordningen (2009:769) innehåller bestämmelser om vem som utser representanter för studenterna.

Högskolan har också tydliga rutiner och processer för att säkerställa studentinflytande och studentrepresentation.

Jag vill veta mer. Vem kan jag fråga?

Gefle Studentkår

Gefle Studentkår arbetar för att utbildningen ska hålla hög kvalitet och för att du som student ska ha en god arbetsmiljö. Om du har frågor rörande studentrepresentation kan du kontakta studentinflytandeansvarige. Gefle studentkår har även ett huvudstuderandearbetsmiljöombud för frågor rörande arbetsmiljö.

Student- och doktorandombud

Högskolan i Gävle har en ombudsman för studenter och doktorander som du kan kontakta om du har synpunkter eller klagomål angående dina studier. Detta är ett alternativ om du inte vet vem du ska vända dig till, eller om du inte känner att du får gehör på dina synpunkter från ansvarig personal.

Kontakt

Gefle Studentkår
E-post: arbetsmiljo@geflestudentkar.se och inflytande@geflestudentkar.se

Student- och doktorandombud, Högskolan i Gävle
E-post: studentombud@hig.se och doktorandombud@hig.se

Publicerad av: Anna-Carin Skytt Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-10-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)