Studentinflytande

Under tiden du är student vid Högskolan i Gävle kan du vara med och påverka din studiemiljö och din utbildning genom att bli medlem i Gefle Studentkår, besvara kursvärderingar eller genom att bli studentrepresentant. Ta chansen att engagera dig under din studietid!

Studentinflytande är viktigt!

Som student har du ett stort inflytande över den egna utbildningen, det är en självklarhet för Högskolan och en rättighet för alla studenter. Ett starkt studentinflytande är inte bara viktigt för Högskolan i Gävle och den enskilda studenten utan även för utbildningens utveckling och kvalitet.

Vad kan du göra?

  • Gör alltid kursvärderingen efter varje avslutad kurs. Där får du möjlighet att tycka till om vad som varit bra och vad som kan bli bättre.
  • Bli medlem i Gefle Studentkår och bidra genom ditt medlemskap till en aktiv studiebevakning, både i utbildningsfrågor och studiesociala frågor. Du kan också engagera dig i studentkåren.
  • Bli studentrepresentant i något av Högskolans alla organ och råd. Att vara studentrepresentant är inte bara meriterande och ger erfarenhet, det bidrar även till ett utökat kontaktnät. Dessutom skapar det inflytande över och delaktighet i den egna studiesituationen.

Vad gör Högskolan?

Utbildningsfrågor behandlas på alla nivåer inom Högskolans organisation och studentrepre­sentanter finns med i alla de organ och råd där utbildningsfrågor behandlas. Utöver de högskoleövergripande råden finns det utbildningsråd knutna till de olika utbildningsprogrammen som finns vid Högskolan. Där behandlas frågor kring just din utbildning.

Läs mer om Högskolans råd och organ

Vad gör studentkåren?

Gefle Studentkår drivs av studenter för studenter och har en ordförande och en vice ordförande som arbetar med studentinflytande på heltid. Det är även Gefle Studentkår som beslutar, utifrån ansökningar och förslag, om vilka som ska vara studentrepresentanter i Högskolans olika råd och organ.

Vad säger lagen om studentinflytande?

Som student har du rätt att utöva inflytande över utbildningen. Högskolan ska verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen (enligt Högskolelagen 1 kap. 4a §). Studenter har också rätt att vara representerade när Högskolan förbereder beslut eller fattar beslut som har betydelse för utbildningen eller för studenternas situation (enligt Högskolelagen 2 kap. 7 §).

Studentkårsförordningen (2009:769) innehåller bestämmelser om vem som utser representanter för studenterna. Vid Högskolan i Gävle finns Gefle Studentkår som har fått kårstatus genom ett beslut i högskolestyrelsen. Det innebär att det är Gefle Studentkår som utser alla studentrepresentanter.

Publicerad av: Joelin Quigley Berg Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2017-09-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)