Sök

Studentinflytande

Under tiden du är student vid Högskolan i Gävle kan du vara med och påverka din utbildning och din arbetsmiljö. Ta chansen att engagera dig under din studietid!

Studentinflytande är viktigt!

Ett starkt studentinflytande är viktigt för att säkra utbildningens utveckling och kvalitet. Kvalitetsarbetet är ett gemensamt ansvar för Högskolornas medarbetare och studenter. Studentinflytande är också viktigt när det gäller frågor om din arbetsmiljö.

Vad kan du göra?

  • Gör alltid kursvärderingen efter varje avslutad kurs. Där får du möjlighet att tycka till om vad som varit bra och vad som kan bli bättre.
  • Bli studentrepresentant i något av Högskolans råd, nämnder och styrelser. Att vara studentrepresentant är meriterande, ger erfarenhet och bidrar till ett utökat kontaktnät.
  • Bli medlem i Gefle Studentkår och bidra med ditt medlemskap till en aktiv studiebevakning, både i utbildnings-, kvalitets- och studiesociala frågor.

Vad gör Högskolan?

Studierelaterade frågor behandlas på alla nivåer inom Högskolans organisation och studentrepre­sentanter finns med i alla de organ och råd där utbildnings- kvalitets- eller arbetsmiljöfrågor behandlas. Utöver de högskoleövergripande råden finns det utbildningsråd knutna till de olika utbildningsprogrammen som finns vid Högskolan. Där behandlas frågor kring just din utbildning.

Läs mer om Högskolans råd och organ

Vad gör studentkåren?

Gefle Studentkår drivs av studenter för studenter och har en ordförande och en vice ordförande som arbetar med studentinflytande på heltid. Det är även Gefle Studentkår som beslutar, utifrån ansökningar och förslag, om vilka som ska vara studentrepresentanter i Högskolans olika råd och organ.

Vad säger lagen om studentinflytande?

Som student har du rätt att utöva inflytande över utbildningen. Högskolan ska verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen (enligt Högskolelagen 1 kap. 4a §). Studenter har också rätt att vara representerade när Högskolan förbereder beslut eller fattar beslut som har betydelse för utbildningen eller för studenternas situation (enligt Högskolelagen 2 kap. 7 §).

Studentkårsförordningen (2009:769) innehåller bestämmelser om vem som utser representanter för studenterna. Vid Högskolan i Gävle finns Gefle Studentkår som har fått kårstatus genom ett beslut i högskolestyrelsen. Det innebär att det är Gefle Studentkår som utser alla studentrepresentanter.

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-09-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)