Gå till eugreenalliance
Sök

Gefle studentkår

Vid Högskolan i Gävle finns en studentkår, Gefle Studentkår, som representerar studenterna. De arbetar för att utbildningen ska hålla hög kvalitet och för att studenterna ska ha en god arbetsmiljö.

Studentkårens organisation och roller

Gefle Studentkår drivs av studenter för studenter och har en ordförande och en vice ordförande som arbetar med studentinflytande på heltid. Studentkåren har även en anställd administratör. Gefle Studentkårs organisation består av fullmäktige, styrelsen och presidiet.

Fullmäktige är studentkårens högst beslutande organ och bestämmer vilka frågor studentkåren ska arbeta med och driva gentemot Högskolan. Fullmäktige sätter även upp riktlinjer för hur Gefle Studentkårs styrelse ska leda studentkåren i studenternas bästa intresse.

Styrelsen består av presidiet (kårordförande och vice kårordförande), evenemangsansvarig, caféansvarig och sex ordinarie ledamöter. Samtliga poster tillsätts av fullmäktige. Det är presidiet, det vill säga ordförande och vice ordförande, som tillsammans med anställda och evenemangsansvarig driver studentkårens dagliga verksamhet.

Engagera dig!

Bli medlem i Gefle Studentkår och bidra genom ditt medlemskap till en aktiv studiebevakning, både i utbildningsfrågor och studiesociala frågor. Studiesociala frågor handlar om allt som stödjer dig i ditt sociala liv under utbildningen. Saker som gör att du kan fungera och trivas på kåren, på Högskolan och i Gävle som studieort. Det kan gälla din studiemiljö, bostad, cykelväg, studiemedel eller den verksamhet som bedrivs här på kåren i form av evenemang eller engagemang i olika utskott. Det kan också handla om stöd och hjälp när saker i livet går snett eller om du blir illa behandlad. Då finns kåren där för att bevaka dina rättigheter.

Genom att engagera dig i kårarbetet kan du själv vara med och påverka vad Gefle Studentkår ska arbeta med. Kontakta kåren för att få veta mer om hur du kan engagera dig.

Studentkåren utser studentrepresentanter

Studentkåren utser alla representanter som sitter med i Högskolans olika råd och organ som arbetar med utbildningsfrågor och studiesociala frågor. Kort sagt på alla ställen där beslut fattas som rör studenterna, på så väl högskoleövergripande nivå som akademinivå. Det finns däremot inte någon rätt till studentinflytande finns däremot inte när det gäller beslut som rör enskilda studenter, det som kallas myndighetsutövning mot enskild. 

Vad säger lagen om studentkårer?

Högskolelagens kapitel 4 innehåller övergripande bestämmelser om studentkårer. Där framgår bland annat att en studentkår ska vara demokratiskt uppbyggd och kunna representera studenterna inom kårens verksamhetsområde. Alla studenter inom en studentkårs verksamhetsområde ska ha rätt att vara medlemmar i kåren, om de uppfyller de krav som ställs för medlemskap. 

Publicerad av: Satu Moberg Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2022-10-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)