Gå till eugreenalliance
Sök

Högskolans råd och organ

Den här listan visar de råd, nämnder och styrelser vid Högskolan i Gävle där studenter kan vara med och påverka. Studentrepresentanterna utses av Gefle Studentkår.

Lista på Högskolans råd och organ

Lista på Högskolans råd och nämnder

Övergripande organ

Anställningsnämnd
- Pedagogiska meriteringsutskottet
- Docentutskottet

Arbetsmiljökommitté
- Arbetsmiljögrupp/Arbetsmiljögrupp för studenter

Disciplinnämnd

Högskolestyrelse

Kommittén för god forskningssed

Personalansvarsnämnd

Rektors ledningsgrupp

Krisledningsgrupp

Ledningens genomgång

L-EVL

Samverkansråd

Serviceråd

Styrgrupp för Studenthälsan

Utbildnings- och forskningsnämnd

- Forskningsetiska rådet


Akademiråd

Akademin för hälsa och arbetsliv (AHA)

Akademin för utbildning och ekonomi (AUE)

Akademin för teknik och miljö (ATM)


Utbildningsråd

Automationsingenjörsprogrammet (Co-op)

Basåret och basterminen

Byggnadsingenjörsprogrammet

Civilingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik

Dataingenjörsprogrammet

Ekonomiingenjörsprogrammet

Ekonomprogrammet

Elektronikingenjörsprogrammet

Energisystemingenjörsprogrammet (Co-op)

Fastighetsmäklarprogrammet

Företagsekonomiska magisterprogrammet

Förskollärarprogrammet

Grundskollärarprogrammet

Idrottsvetenskapliga programmet

Industriell ekonomi, grundnivå

Industriell ekonomi, avancerad nivå

Industridesign

IT/GIS – Informationstekning med GIS-inriktning

Kandidatprogrammet i utredningskriminologi

Kommunikationsprogrammet

Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör

Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning

Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning

Maskiningenjörsprogrammet (Co-op)

Magister i logistik och innovationsledning

Magister i besluts-, risk- och policyanalys

Magisterprogrammet i energisystem

Magisterprogrammet i geomatik

Masterprogram i geospatial informationsvetenskap

Masterprogrammet i arbetshälsovetenskap

Masterprogrammet i elektronik

Masterprogrammet i miljöpsykologi

Masterprogrammet i religionsvetenskap

Masterprogrammet i socialt arbete

Master Programme in Energy Engineering

Master Programme in Energy System

Människa-kultur-religionsprogrammet

Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op)

Personal- och arbetslivsprogrammet

Samhällsplanerarprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet

Specialistsjuksköterskeprogrammet

Socionomprogrammet

Study Programme in Social Work — International social work

Ämneslärarprogrammet


Publicerad av: Liv Nilsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2022-09-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)