Gå till eugreenalliance
Sök

Kursvärderingar

Som student har du rätt att göra en kursvärdering i anslutning till den kurs du läst. Kursvärderingen syftar till att värdera planering och genomförande av kursen samt om kursen uppfyller de mål och krav som anges i kursplanen. Den är en viktig möjlighet för dig att påverka din utbildning och är en del av Högskolans kvalitetsarbete.

Vad kan du göra?

När du har läst en kurs får du möjlighet att fylla i en kursvärdering. Att svara på kursvärderingen är ett ansvar du har som student. Om för få studenter gör kursvärderingarna, blir det svårare att ändra sådant som kan bli bättre. Det är därför viktigt att både du och dina kurskamrater gör en kraftsamling efter varje avslutad kurs och tycker till om vad som har varit bra och mindre bra med kursen. Kursvärderingen sker anonymt.

Vad gör Högskolan i Gävle?

Högskolan använder ett helautomatiserat elektroniskt kursvärderingssystem som heter Sunet Survey. Du får kursvärderingen skickad till din registrerade mejladress i slutet av kursen och har ungefär tio dagar på dig att besvara den. När svarstiden är slut sammanställs alla svaren och kommentarerna och dessa sammanfattas i en rapport du också får på mejlen. Den kursansvariga läraren ansvarar för att informera kursens deltagare om eventuella förändringar som kommer att göras utifrån svaren i kursvärderingen inför nästa gång kursen ges. Kursvärderingarna arkiveras i Högskolans e-arkiv.

Vad säger lagen om kursvärderingar?

Kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för Högskolans personal och studenter (enligt högskolelagen 1 kap. 4 §). Högskolan ska ge studenterna möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kurserna genom en kursvärdering som anordnas av Högskolan (enligt högskolelagen 1 kap. 14 §, första stycket).

Högskolan ska också sammanställa kursvärderingarna och informera om resultaten och om det blir några förändringar till följd av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna (enligt högskoleförordningen 1 kap. 14 §, andra stycket).

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-09-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)