Gå till eugreenalliance
Sök

Studentrepresentanter

Bli studentrepresentant och var med och påverka din utbildning och din arbetsmiljö.

Vad gör en studentrepresentant?

En studentrepresentant är studenternas företrädare i Högskolans råd, nämnder eller styrelser och företräder alla studenter som är berörda. Som studentrepresentant bidrar du med kunskap och synpunkter som är viktig för Högskolans utveckling. Du har ansvar för att vara informerad om de frågor som ska bevakas samt att ha kontakt med andra studenter för att få del av deras synpunkter och åsikter. 

Du som studentrepresentant har samma ansvar och befogenheter som andra ledamöter. Om beslut tas, som går emot det du som studentrepresentant uttryckt, kan du göra en reservation mot beslutet eller begära att avvikande mening antecknas i protokollet. När du kallas till möten av Högskolan följer ofta handlingar med. En del av handlingarna kan vara arbetsmaterial som inte är offentliga och som du inte får sprida vidare.

Vissa nämnder och råd är arvoderade, men inte alla. Du kan få besked om detta från ordföranden eller sekreteraren i det berörda organet. Vanligtvis betalas sådana arvoden ut terminsvis, i efterskott.

Här kan du se vilka råd och organ som finns på Högskolan i Gävle

Hur ansöker jag om att bli studentrepresentant?

  1. Fyll i Gefle Studentkårs ansökningsformulär
  2. Studentkårens ordförande och vice ordförande (presidiet) beslutar, utifrån ansökningar och förslag, om vilka som ska vara studentrepresentanter i Högskolans råd och organ.
  3. Gefle Studentkår kontaktar dig med beslut och information.

Vad säger lagen om studentrepresentation?

Studenterna har rätt att utöva inflytande över utbildningen vid Högskolan och Högskolan ska verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen (enligt högskolelagen 1 kap. 4a §). Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation (enligt högskolelagen 2 kap. 7 §). Om beslut ska fattas av en enda person ska information lämnas till studentrepresentanten och samråd ske med studentrepresentanten i god tid före beslut eller förberedande av beslut. 

Publicerad av: Satu Moberg Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2022-02-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)