Gå till eugreenalliance
Sök

Allmänna datorsalar för studenter

För dig som student på Högskolan i Gävle finns ett antal datorsalar för självstudier. Ditt HiG-kort ger dig tillträde till salarna.

Allmänna datorsalar finns i följande hus

Hus 11 plan 1 (källarplan)

 • 11:115
 • 11:116 (Grupprum 9 datorer, ej bokningsbar)
 • 11:117
 • 11:121
 • 11:122
 • 11:516
 • 11:517
 • 11:518

Hus 31 plan 1 (källarplan)

 • 31:115
 • 31:116

Hus 51 plan 1 (källarplan)

 • 51:113 (Tyst datorsal, ej grupparbeten, ej bokningsbar. 6 datorer)
 • 51:114
 • 51:115

Hus 99

 • 99:518
 • 99:520

Allmänna datorer finns även att tillgå i biblioteket.

Ej allmänna datorsalar

Det finns datorsalar avsedda för specifika kurser. Din lärare beställer tillträde dessa salar.

Programvaror i datorsalarna

I alla datorsalar finns Microsoft Office, PDF-läsare och utskriftsfunktion. Via fjärrskrivbordet Remote Desktop har du tillgång till alla program som Högskolan tillhandahåller.

Här hittar du en fullständig lista på programvaror som finns i Högskolans datorsalar

Datorsalar för studenter med funktionsnedsättning

Det finns även salar speciellt avsedda för studenter med funktionsnedsättning. Ta kontakt med samordnaren för studenter med funktionsnedsättning för mer information.

Publicerad av: Carl-Gunnar Mårtensson Sidansvarig: Fredrika Nordahl Westin Sidan uppdaterades: 2023-05-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)