Gå till eugreenalliance
Sök

Har ditt användarkonto rätt tillitsnivå?

Högskolan i Gävle är en del av identitetsfederationen SWAMID och behöver därför följa dess regelverk för hur konton hanteras. En del av det regelverket är tillitsnivåer på konton och att lärosäten hanterar användare och inloggningar tillräckligt bra för att tjänsteleverantörer skall lita på att det är rätt användare som loggar in.

Vad är tillitsnivå?

Enkelt förklarat är det en indikation på hur säkra vi är på vem som innehar ett universitetskonto.

SWAMID tillitsnivå (Identity Assurance Level Profile)

SWAMID arbetar efter en tillitsnivåmodell (Assurance Level) som finns i tre nivåer, AL1, AL2 och AL3. Desto högre siffra, desto högre tillitsnivå på att SWAMID och Högskolan i Gävle vet vem som använder kontot, men också högre krav på identitethanteringssystemet.

Högskolan i Gävle är idag godkänd att hantera SWAMID AL1 och AL2. Idag är alla aktiva användarkonton vid Högskolan godkända för AL1.

De flesta tjänster har endast behov av tillitsprofil SWAMID AL1 men succesivt kommer fler och fler tjänster kräva den högre tillitsnivån AL2. Exempelvis kommer LADOK under 2023 införa krav på att de som använder systemet har konto med AL2.

Hur påverkar det mig?

Om du behöver logga in i ett system som kräver högre tillitsnivå, då behöver du uppgradera ditt användarkonto till AL2 för att kunna logga in.

Exempelvis:

Från och med 2023-07-01 måste du ha AL2 aktiverat på ditt användarkonto vid inloggning i Ladok för Personal.
Från och med 2024-01-01 måste du ha AL2 aktiverat på ditt användarkonto vid inloggning i Ladok för Studenter.

Hur gör jag för att aktivera AL2 på mitt konto?

Du byter lösenord och väljer att använda antingen antagning.se eller Edu-id som metod. https://www.hig.se/Ext/Sv/Student/Stod-support-och-service/It-stod-och-support/Byta-losenord.html

Du kan även gå till IT-support och talar om att du vill aktivera AL2 på ditt användarkonto och tar med dig identifikationshandling för att vidimera dig. IT-support kan då direkt uppgradera ditt konto till SWAMID AL2. Därefter är du klar och kan använda ditt användarkonto i de system som kräver högre tillitsnivå.

Om du har behov av att logga in i system som kräver AL2 och något av ovanstående alternativ inte kan åtgärda din nivå, så ta kontakt med IT-supporten.

Hur vet jag vilken AL-nivå jag har på mitt användarkonto?

Logga in på https://etools.hig.se, där står det vilken AL-nivå ditt användarkonto har.

Exempel på AL-nivå
Publicerad av: Patrik Carlsson Sidansvarig: Carl-Gunnar Mårtensson Sidan uppdaterades: 2023-11-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)