Gå till eugreenalliance
Sök

Säkerhet

Syftet med informationen på den här sidan är att du som student på Högskolan vet och känner dig trygg i hur du ska agera vid en eventuell olycka eller annan allvarlig händelse.

Om något händer...

Larmnummer

 • Vid akut fara för liv, egendom eller miljö ring alltid 112
 • Vid annan allvarlig händelse eller vid akut behov av väktarstöd ring Högskolans larmnummer 070-656 15 00
  Larmcentralen aktiverar vid behov Högskolans krisledning.

Akut väktarstöd

Vid behov av akut väktarstöd på grund av svårhanterliga situationer, ring
070-656 15 00 och begär assistans av väktare.

Var beredd att uppge följande:

 • ditt namn
 • plats (Högskolan i Gävle, adress, rumsnummer vid behov)
 • ”Vi behöver väktarstöd omgående på grund av ...”

Högskolans larmnummer är kopplat till en larmcentral hos ett bevakningsföretag. Om larmoperatörerna har hög belastning kan du bli placerad i kö. Operatörerna svarar så snart som möjligt.

Andra viktiga telefonnummer

Olycka eller allvarlig händelse

Instruktioner för att hantera olyckor och allvarliga händelser med anknytning till Högskolan.

Vid akut fara för liv, hälsa och egendom:

 • Ring SOS Alarm (0) 112 för att komma till räddningstjänst, ambulans eller polis
 • Lägg inte på luren innan du fått instruktioner att göra så
 • Uppge ett telefonnummer där du kan nås
 • Stanna, om möjligt, vid telefonen så att SOS Alarm eller larmcentralen kan ringa tillbaka
 • Ge första hjälpen till dem som behöver.

Hjärtstartare

På Högskolan finns sju självinstruerande hjärtstartare/defibrillatorer. De finns på följande platser:

 • I hus 22, utanför studentcentrum
 • I hus 41 i foajén
 • I hus 45 till vänster innanför huvudingången
 • I hus 55 i korridoren på entréplan
 • I hus 81 i foajén
 • I hus 91 i foajén innanför huvudentrén
 • I hus 99 i gången mellan entrén och trapphuset/hissen

Samtliga hjärtstartare är placerade på plan 2 (markplan).

Här är en länk till mer instruktioner och kartan där hjärtstartarna är markerade

Instruktioner vid brand

Om utrymningslarmet går - utrym alltid lokalerna!

Vid brand

Det är situationen och din förmåga som styr i vilken ordning och omfattning du genomför åtgärderna.

 • Rädda
  Rädda dig själv och hjälp andra som är i uppenbar fara. Är lokalen rökfylld är den säkraste vägen ut genom att krypa längs golvet. Gå inte genom röken!
 • Larma
  Ring 112. Detta för att förstärka det automatiska brandlarmet. Berätta vem du är, vad som hänt, var det brinner och möt upp räddningstjänsten.
 • Varna
  Varna dina kurskamrater och andra. Kanske sitter någon av dem med hörlurar eller i telefon? Risk finns att de inte uppfattar faran. Hjälp dem och varna dem.
 • Släck
  Om du inte utsätter dig för risk kan du börja släcka elden. Utrymningsplanen anger var brandsläckningsredskap finns. På brandsläckaren finns symboler och text som visar vad den kan användas till.
 • Stäng
  Stäng dörrar och fönster där det är möjligt
 • Utrym byggnad
  Ta alltid den närmaste utrymningsvägen ut. Se dig om och följ de gröna skyltarna för vägen ut. Ta alltid trapporna, använd aldrig hiss! Möter du rök, vänd om och ta en annan väg ut. Bege dig till återsamlingsplatsen närmast dig (även om larmet inte går i hela byggnaden).
  Personer med funktionsnedsättning exempelvis rullstolsburna som ej kan använda trappor skall utrymma till närmaste trapphus.
  Trapphusen är skyddade som egna brandceller och dessa genomsöks av räddningstjänsten.

Ha för vana att alltid känna till två alternativa utrymningsvägar från den lokal du befinner dig i. De flesta väljer att utrymma den väg de tog sig in i byggnaden, vilket kan leda till kraftig trängsel vid en utrymningssituation.

När situationen tillåter, larmaHögskolans larmnummer 070-656 15 00

Utrymningslarm

Vid högskolan finns det ett automatiskt utrymningslarm som vid brand eller rökutveckling direkt larmar räddningstjänsten. Larmsignalen hörs endast i de lokaler som är direkt berörda av branden, då byggnaderna är uppdelade i brandceller med dörrar som automatiskt stängs när larmet går. Dessa dörrar får aldrig ställas upp med kil.

Tänk på att larmet kan även användas för utrymning på grund av andra orsaker, t.ex. vid ett bombhot. Ta alla larm på allvar!

När larmet ljuder ska alla som befinner sig i de berörda lokalerna omedelbart utrymma och bege sig till återsamlingsplatsen som finns markerad på utrymningsplanen. Utrymningsplaner finns i anslutning till hiss eller vid trapphusen på alla våningsplan.

Studera utrymningsplanen

Utrymningsplaner finns i samtliga byggnader på alla våningsplan. Vanligtvis sitter de vid trapphusen samt vid hissarna. Utrymningsplanerna innehåller viktig information. De visar:

 • utrymningsvägar och nödutgångar
 • var brandsläckningsutrustning finns
 • var återsamlingsplatsen är

Karta över återsamlingsplatser vid Högskolan

Det finns fem återsamlingsplatser. Dessa är markerade med en grön symbol på kartan.

Karta med återsamlingsplatser
Återsamlingsplatser

Återsamlingsplatser.

Vid inbrott, stöld eller vandalisering

Hjälp till att förebygga stölder. Åtgärder vid inbrott eller vandalisering.

Tänk på att förebygga stölder genom att

 • anmäla förlust av nycklar eller HiG-kort till receptionen eller it-support
 • förvara dina inloggningsuppgifter på ett säkert sätt, aldrig tillsammans med din dator
 • lämna aldrig bärbar dator, mobiltelefon eller annat stöldbegärligt utom synhåll vid studieplatserna
 • vara extra uppmärksam om en okänd person vill visa er något på en karta eller dylikt, då det kan röra sig om en ficktjuv som vill distrahera och på detta sätt stjäla er mobiltelefon eller plånbok

Vid inbrott eller vandalisering

 • Om du upptäcker att det varit inbrott eller vandalisering larma/informera via Högskolans larmnummer 070-656 15 00
 • Vid stöld eller förlust av personlig egendom ring polisen på 114 14 och gör en anmälan

Obehöriga i Högskolans lokaler

Var uppmärksam på personer som vistas obehörigt i våra utrymmen. Detta kan vara förberedelser till ett brott, till exempel stöld, våld eller hot. Om du misstänker att någon vistas obehörigt i Högskolans utrymmen agera på följande sätt:

 • Uppmärksamma om möjligt andra om situationen
 • Larma väktare via larmnumret 070-656 15 00
 • Beskriv situationen i ett mejl till sakerhet@hig.se.

Hjälp till att förebygga risker med obehöriga genom att:

 • aldrig släppa in någon du inte känner till i högskolans lokaler i samband med att du passerar in genom låsta dörrar
 • aldrig låta någon annan använda dina personliga inloggningsuppgifter, HiG-kort eller nycklar.
Kontakt

Högskolans säkerhetsfunktion

E-post: sakerhet@hig.se

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-11-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)