Sök

Studenthälsan

Att må bra är en god grund för lyckade studier. Om du känner obalans i vardagen och att det påverkar din hälsa och studieförmåga kan du vända dig till Studenthälsan för att få hjälp och stöd.

Sommarbild på en soffa utomhus

Kontakta oss på Studenthälsan

På Studenthälsan arbetar två kuratorer, en hälsovägledare och en studentcoach. Vi arbetar förebyggande med livsstilsfrågor och erbjuder samtalsstöd och rådgivning. Här hittar du våra kontaktuppgifter och telefontider. Studenthälsan finns i hus 22.

Tips för att må bra under studietiden

Ta vara på din studietid men glöm inte bort att även ta vara på dig själv! Studenthälsan delar med sig av några tips för att du ska kunna ge dig själv bättre förutsättningar att klara dina studier samtidigt som du själv mår bra under studietiden.


Testa och förändra dina vanor

Vill du ändra dina levnadsvanor? Delta i forskningsstudien Buddy.

Buddy är ett automatiserat stöd i din mobil som hjälper dig att förändra dina levnadsvanor. Du kommer att få svara på digitala enkäter vid tre tillfällen: efter en, två samt fyra månader. Deltagande är gratis och du är helt anonym. Bakom studien står forskare på Linköpings universitet. Deltagande är gratis.

SMS:a buddy38 till 0732 - 62 03 55.

En film framtagen av Linköpings universitet, som är ansvariga för denna studie.

Din viktiga arbetsmiljö

Du kommer vara student under en förhållandevis kort period av ditt liv men din arbetsmiljö är viktig. Läs mer om Högskolans arbetsmiljöarbete, dess mål och hur du kan vara med och påverka.

Om du blir sjuk

Här hittar du information om vart du vänder dig om du behöver komma i kontakt med sjukvården.

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2023-04-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)