Kontakta Studenthälsan

På Studenthälsan arbetar en hälsovägledare och två kuratorer. Du kan träffa oss individuellt för ett samtal eller välja att medverka i någon av våra gruppverksamheter. Besök och samtal bokas i förväg. Kontaktuppgifter hittar du nedan.

Kurator

Kuratorerna erbjuder samtal utifrån olika funderingar som kan uppstå kring dig själv under din studietid. Det kan till exempel handla om koncentrationssvårigheter, nedstämdhet, dåligt självförtroende eller tentamensoro.

Marie-Louise Holmberg
Verksamhetschef, kurator

Rum:  Hus 22, plan 3

Telefon:  026-64 88 99

Telefontid
Måndagar 13.00-14.00
Torsdagar 16.00-17.00

E-post:  kurator@hig.se 

Foto Lena

Lena Söderhäll Gille
Kurator

Rum:  Hus 22, plan 3

Telefon: 026-64 88 99

Telefontid
Måndagar 13.00-14.00
Torsdagar 16.00-17.00

E-post:  kurator@hig.se 

Hälsovägledare

Du kan vända dig till hälsovägledaren när du vill lära dig att hantera din stress eller få råd om träning. Det kan också handla om dina alkohol- eller tobaksvanor, att du har svårt att sova eller annat som rör din hälsa. Framför allt kan du få hjälp med det viktigaste - motivationen till att börja. Det gör vi genom en hälsoprofil, konditionstest eller ett hälsosamtal.

Lisa Olsson
Hälsovägledare

Rum: Hus 22, plan 3

Telefon: -

E-post: halsovagledare@hig.se

Inför ditt besök på Studenthälsan

  • Tänk på att vara restriktiv med personlig information när du tar kontakt via e-post eftersom den inte är sekretesskyddad.
  • Ta med id-handling vid ditt första besök för att garantera patientsäkerheten (SOSFS 1992:2)
  • Kontakt med studenthälsan innebär att besöket journalförs enligt patientdatalagen (SFS 2008:355)
Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2018-10-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)