Gå till eugreenalliance
Sök

Kontakta Studenthälsan

På Studenthälsan arbetar två kuratorer, en studentcoach och en hälsovägledare. Vi erbjuder samtal fysiskt på campus eller digitalt genom videosamtal. Besök och samtal bokas i förväg.

Kurator

Kuratorerna erbjuder samtal utifrån olika funderingar som kan uppstå kring dig själv under din studietid. Det kan till exempel handla om koncentrationssvårigheter, nedstämdhet, dåligt självförtroende eller tentamensoro.

Foto på studentkurator Marie-Louise Holmberg

Marie-Louise Holmberg, kurator och verksamhetschef

Foto på studentkurator Lena Söderhäll Gille

Lena Söderhäll Gille, kurator

Kontakt

E-post:  kurator@hig.se 

Telefon:  026–64 81 00

Telefontid: måndag–torsdag 09.00–10.00

Rum:  Hus 22, plan 3

Studentcoach

Studentcoachen erbjuder stödjande insatser som ska ge dig goda förutsättningar att genomföra dina studier. Du kan exempelvis få stöd i att planera och strukturera dina studier, utveckla din studieteknik eller komma i gång i god tid när din kurs startar. Det kan även handla om att du önskar stöd i att hålla motivationen uppe eller hitta ett förhållningssätt till dina studier som tar dig igenom din utbildning.

Foto på studentcoach Daniel Andersson

Daniel Andersson, studentcoach

Kontakt

E-post: studentcoach@hig.se

Rum: Hus 22, plan 3

Hälsovägledare

Hälsovägledaren erbjuder samtal utifrån olika funderingar som du kan ha kring dina levnadsvanor. Det kan till exempel handla om att du vill göra en livsstilsförändring. Det kan också handla om dina alkohol- eller tobaksvanor, träning, sömn eller annat som rör din hälsa. Framför allt kan du få hjälp med det viktigaste - motivationen till förändring och förbättring.

Foto på hälsovägledare Lisa Olsson

Lisa Olsson, hälsovägledare

Kontakt

E-post: halsovagledare@hig.se

Rum: Hus 22, plan 3

Inför ditt besök på Studenthälsan

  • Tänk på att vara restriktiv med personlig information när du tar kontakt via e-post eftersom den inte är sekretesskyddad.
  • Ta med id-handling vid ditt första besök för att garantera patientsäkerheten.
  • Kontakt med studenthälsan innebär att besöket journalförs enligt patientdatalagen (SFS 2008:355).
Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2023-11-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)