Gå till eugreenalliance
Sök

Studera med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning ska så långt som möjligt kunna studera på Högskolan i Gävle på lika villkor som andra. Du har då möjlighet att ansöka om riktat pedagogiskt stöd. 

Ansök om pedagogiskt stöd

Du som har en funktionsnedsättning kan via Nais ansöka om riktat pedagogiskt stöd. Med begreppet funktionsnedsättning avses en permanent eller långvarig funktions­nedsättning.

Så här söker du – steg för steg

  1. Ansök digitalt via länken nedan. Bifoga en dokumentation som styrker din varaktiga funktionsnedsättning. Dokumentationen ska vara utfärdad av sakkunnig, exempelvis läkare, psykolog eller logoped. Det går bra ladda upp ett mobilfoto av intyget med telefonen.
  2. Högskolans samordnare kontaktar dig för att boka en tid för samtal om möjliga stödåtgärder.
  3. Samordnaren gör därefter en bedömning och fattar ett beslut om riktat pedagogiskt stöd innehållande beslutade och rekommenderade stödåtgärder.
  4. Stödåtgärderna finns tillgängliga för dig i ett intyg som du når via inlogg i Nais.
  5. Inför varje kurs kontaktar du kursansvarig lärare och examinator för att visa ditt intyg och samtala om hur aktuell kurs kan anpassas utifrån aktuella kursmål.


Tänk på att aldrig skicka känsliga personuppgifter om dig själv som till exempel läkarintyg med hälsoinformation, namn och personnummer till universitetet via e-post.

Tips till dig som eventuellt stöter på problem vid ansökan är att använda Chrome som webbläsare och att se över storleken på de filer du bifogar.

Det kan ibland ta tid att ordna det stöd som passar just dig, så var ute i god tid.

Vi som arbetar med riktat pedagogiskt stöd

Sofia Lagerberg Alfredsson

Sofia Lagerberg Alfredsson

Emil Sandfeldt

Emil Sandfeldt

Kontakt

E-post: ps@hig.se

Telefon: 026-64 81 00

Telefontid: Måndag–torsdag 09.00–10.00

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-08-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)