Tillgänglighet vid Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle ska vara en högskola för alla — där alla ges samma möjligheter till delaktighet. Alla studenter ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter vid Högskolan i Gävle. Alla studenter ska bemöta varandra med ömsesidig respekt. Du som studerar på Högskolan har rätt till en rättvis och likvärdig behandling oavsett funktionsförmåga.

Praktisk information om tillgänglighet

Via länkarna nedan hittar du bland annat information om parkeringsplatser, hissar och uppläsningsfunktion på webbplatsen.

Användbara dokument om tillgänglighet

Enligt nationella mål ska alla människor, oavsett funktionsförmåga, ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga rättigheter.

Vad säger lagen?

Området funktionsnedsättningar berörs i nedanstående två lagtexter. Mer information om lagar, rättigheter och skyldigheter finns på Diskrimineringsombudsmannens webbplats och Myndigheten för delaktighets webbplats.

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-01-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)