Gå till eugreenalliance
Sök

Text

Religionsvetenskap - ett brett och spännande område

Under 1960-talet förutspåddes att det fenomen som vi kallar för religion skulle försvinna innan millennieskiftet, men idag ser vi att religion är mer aktuellt än någonsin.

En stor majoritet av världens befolkning säger sig vara anhängare av olika religiösa traditioner samtidigt som religion debatteras flitigt i media. Bilden är komplex och kräver särskilda verktyg för att undvika förenklade antaganden: Hur kan vi förstå utvecklingen bakom terrororganisationer som IS, parallellt med framväxten av muslimsk feminism och kamp för mänskliga rättigheter i Mellanöstern? Är det verkligen så att religiositeten minskar i Sverige, eller ser bilden annorlunda ut om vi ställer frågor kring andra fenomen som går utöver den naturvetenskapliga världsbilden?

Religionsvetenskap på Högskolan i Gävle

Som student i religionsvetenskap får du möjlighet att ställa sådana frågor och lära dig mer om vitt skilda religiösa fenomen. Vi undersöker ett flertal olika religioner, såsom judendom, kristendom, islam, buddhism, hinduism, liksom nyandliga uttryck som spiritism och shamanism. Där ingår den mångfald av uttryck dessa tar, exempelvis gällande trosföreställningar, ritualer, koder relaterade till mat och klädsel, politik, könsroller, och olika konstarter.

Dessa fenomen studeras ur exempelvis historiska, samtida, beteendevetenskapliga och existentiella perspektiv, vilka används för att förstå mer om samspelet mellan individ, samhälle och kultur. Även den traditionella religionens minskade inflytande i olika sammanhang och religiös förändring är något vi studerar vid Högskolan i Gävle. Vi ställer också frågan vilken skillnad det är mellan det vi kallar religion och andlighet, och hur de är relaterade till varandra.

Kurserna i religionsvetenskap täcker ett brett och spännande område, och ger dig viktiga verktyg för att förstå de olika utmaningar som uppstår när människor lever tillsammans i en globaliserad värld. Därmed förbereder utbildningen för arbete inom många olika yrken och ger kompetens som behövs inom ett flertal områden, exempelvis som lärare, inom migrationsfrågor, socialt arbete, hälsovetenskap och internationella relationer. Våra kurser kan läsas både inom ramen för våra olika program och som fristående kurser.

Kontakt

Ämnesansvarig
Olov Dahlin, universitetslektor
Telefon: 026-64 87 73, 076-948 99 67
E-post: olov.dahlin@hig.se 

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-01-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)