Gå till eugreenalliance
Sök

Kurser och anmälningskoder vårterminen 2024

Här hittar du anmälningskoder för kurser inom program som ges i olika studieformer. Sista anmälningsdag 16 oktober 2023.

Hur söker jag mina kurser?

Gå till antagning.se och klicka på Logga in. Välj inloggningsalternativet "Logga in via studentportal" välj Högskolan i Gävle och klicka därefter på knappen Till studentportalen. Logga in med ditt användarkonto som du har på Högskolan i Gävle.

Så här anmäler du dig till dina kurser inom ditt program

Hur hittar kursnamn och anmälningskod till mina kurser?

Kursnamn, kurskod och det viktigaste, anmälningskod, hittar du under respektive programnamn nedan. För att få fram kurserna så trycker du på + tecknet.

Ekonomprogrammet

 

Kursnamn

Anmälningskod

Ekonomprogrammet med start HT -23, campus


Externredovisning A 7,5 hp FEG120

21135

Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7,5 FEG130

21139

Dataanalys och statistik för ekonomer 15hp ST006A

28204

Ekonomprogrammet med start HT -23, distans


Externredovisning A 7,5 hp FEG120

21132

Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7,5 FEG130

21137

Dataanalys och statistik för ekonomer 15hp ST006A

28201

Ekonomprogrammet med start VT -23, campus


Mikroekonomi med tillämpningar 15,0 hp NEG002

21201

Ledarskap och organisation B 7,5 hp FEG110

21148

Marknadsföring B 7,5 hp FEG240

21114

Ekonomprogrammet med start VT -23, distans


Mikroekonomi med tillämpningar 15,0 hp NEG002

21200

Ledarskap och organisation B 7,5 hp FEG110

21147

Marknadsföring B 7,5 hp FEG240

21109

Ekonomprogrammet med start HT -22 campus


Makroekonomi med finansiell analys 15,0 hp NEG001

21203

Externredovisning B 7,5 hp FEG220

21110

Ekonomi- och verksamhetsstyrning B 7,5 hp FEG230

21104

Ekonomprogrammet med start HT -22, distans


Makroekonomi med finansiell analys 15,0 hp NEG001

21204

Externredovisning B 7,5 hp FEG220

21113

Ekonomi- och verksamhetsstyrning B 7,5 hp FEG230

21108

Ekonomprogrammet med start VT -22, campus


Ledarskap och organisation C 7,5 hp FEG310

21179

Redovisningsteori C 7,5 hp FEG320

21136

Strategic Marketing C 7,5 hp FEG341

21145

Beskattningsrätt 1 15,0 hp JUG010

21306

Project Management C 7,5 hp FEG311

21128

Financial Management C 7,5 hp FEG322

21127

Externredovisning C 7,5 hp FEG321

21126

Ekonomi- och verksamhetsstyrning C 7,5 hp FEG330

21102

Brand Management C 7,5 hp FEG343

21120

Services Marketing C 7,5 hp FEG344

21141

Sälj och affärsmannaskap C 7,5 hp FEG342

21150

Ekonomprogrammet med start VT -22, distans


Beskattningsrätt 1 15,0 hp JUG010

21305

Financial Management C 7,5 hp FEG322

21123

Ledarskap och organisation C 7,5 hp FEG310

21151

Redovisningsteori C 7,5 hp FEG320

21133

Project Management C 7,5 hp FEG311

21125

Strategic Marketing C 7,5 hp FEG341

21143

Brand Management C 7,5 hp FEG343

21118

Ekonomi- och verksamhetsstyrning C 7,5 hp FEG330

21112

Services Marketing C 7,5 hp FEG344

21140

Sälj och affärsmannaskap C 7,5 hp FEG342

21149

Externredovisning C 7,5 hp FEG321

21122

Ekonomprogrammet med start HT -21, campus


Teorikurs företagsekonomi C 7,5 hp FEG302

21155

Metodkurs företagsekonomi C 7,5 hp FEG301

21116

Examensarbete företagsekonomi C (kandidatkurs) 15,0 hp FEG300

21119

Ekonomprogrammet med start HT -21, distans


Teorikurs företagsekonomi C 7,5 hp FEG302

21153

Metodkurs företagsekonomi C 7,5 hp FEG301

21111

Examensarbete företagsekonomi C (kandidatkurs) 15,0 hp FEG300

21117

Energisystemingenjör (Co-op)

 

Kursnamn

Anmälningskod

Energisystemingenjör (Co-op) start HT -23, distans


Envariabelanalys 7,5 hp MAG034

28209

Grundläggande termodynamik 7,5 hp ETG308

26701

Byggnadsfysik 7,5 hp ETG002

26703

Energiresurser 7,5 hp ETG314

26700

Energisystemingenjör (Co-op) start HT -21, distans 

Vetenskaplig metod och skrivande för energisystemingenjörer 7,5 hp ETG509

26720

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i energisystem 15,0 hp ETG700

26722

Simulering och optimering av energisystem 7,5 hp ETA504

26718

Energisystemingenjör (Co-op) start HT -21, campus 

Vetenskaplig metod och skrivande för energisystemingenjörer 7,5 hp ETG509

26726

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i energisystem 15,0 hp ETG700

26721

Simulering och optimering av energisystem 7,5 hp ETA504

26719

Förskollärarprogrammet

 

Kursnamn

Anmälningskod

Förskollärarprogrammet med start HT -23, distans


Förskolepedagogik och -didaktik 1: Barn i kultur och natur 30,0 hp DIG006

23329

Förskollärarprogrammet med start HT -23, campus


Förskolepedagogik och -didaktik 1: Barn i kultur och natur 30,0 hp DIG006

23328

Förskollärarprogrammet med start HT -22, distans


Inkluderande förskola med inriktning specialpedagogik 7,5 hp UKG559

23107

Kulturmöten i förskolan 15,0 hp UKG549

23114

Förskolans värdegrund 7,5 hp UKG535

23327

Förskollärarprogrammet med start HT -22, campus

 

Inkluderande förskola med inriktning specialpedagogik 7,5 hp UKG559

23106

Kulturmöten i förskolan 15,0 hp UKG549

23111

Förskolans värdegrund 7,5 hp UKG535

23325

Förskollärarprogrammet med start HT -21, distans


Förskolepedagogik och didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik 30,0 hp DIG524

23313

Förskollärarprogrammet med start HT -21, campus


Förskolepedagogik och didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik 30,0 hp DIG524

23311

Grundlärarprogrammet inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

 

Kursnamn

Anmälningskod

Grundlärarprogrammet iniktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årkurs 1-3 kull start HT -23, campus


Svenska II för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 15,0 hp SVG311

22209

Demokratins villkor och hållbar utveckling i förskoleklass och årskurs 1-3 7,5 hp UKG341

23310

Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap i förskoleklass och årskurs 1-3 7,5 hp UKG337

23322

Grundlärarprogrammet iniktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årkurs 1-3 kull start HT -23, distans


Svenska II för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 15,0 hp SVG311

22210

Demokratins villkor och hållbar utveckling i förskoleklass och årskurs 1-3 7,5 hp UKG341

23312

Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap i förskoleklass och årskurs 1-3 7,5 hp UKG337

23324

Grundlärarprogrammet iniktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årkurs 1-3 kull start HT -22, campus


Verksamhetsförlagd utbildning i matematik med inriktning mot förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 7,5 hp MAG336

28230

Specialpedagogik med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 7,5 hp UKG557

23109

Pedagogisk dokumentation och utvärdering med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 7,5 hp UKG551

23119

Texthantering för skolans yngre åldrar 7,5 hp SVG509

22213

Grundlärarprogrammet iniktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årkurs 1-3 kull start HT -22, distans


Verksamhetsförlagd utbildning i matematik med inriktning mot förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 7,5 hp MAG336

28206

Specialpedagogik med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 7,5 hp UKG557

23112

Pedagogisk dokumentation och utvärdering med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 7,5 hp UKG551

23120

Texthantering för skolans yngre åldrar 7,5 hp SVG509

22214Grundlärarprogrammet iniktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årkurs 1-3 start HT -21, campus


Estetiska lärprocesser för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 15,0 hp BPG502

23116

Engelska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 15,0 hp ENG518

22523

Grundlärarprogrammet iniktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årkurs 1-3 start HT -21, distans


Estetiska lärprocesser för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 15,0 hp BPG502

23105

Engelska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 15,0 hp ENG518

22524

Miljövetenskap-teknik, beteende och samhälle (Co-op)

 

Kursnamn

Anmälningskod

Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle (Co-op) start HT -23, distans


Miljöledning och miljörätt 7,5 hp IEG312

27414

Avfalls- och resurshantering 7,5 hp MIG113

26505

Miljövetenskaplig metod 7,5 hp MIG326

26514

Introduktion till cirkulär ekonomi 7,5 hp MIG317

28410

Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle (Co-op) start HT -23, campus 

Miljöledning och miljörätt 7,5 hp IEG312

27412

Avfalls- och resurshantering 7,5 hp MIG113

26503

Miljövetenskaplig metod 7,5 hp MIG326

26513

Introduktion till cirkulär ekonomi 7,5 hp MIG317

28409

Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle (Co-op) start HT -22, distans 

Regional utveckling 7,5 hp SBG362

28602

Miljövetenskap: system och ledarskap 15,0 hp MIG324

26515

Miljöbedömning av energisystem 7,5 hp MIG307

26500

Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle (Co-op) start HT -22, campus 

Regional utveckling 7,5 hp SBG362

28601

Miljövetenskap: system och ledarskap 15,0 hp MIG324

26519

Miljöbedömning av energisystem 7,5 hp MIG307

26501

Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle (Co-op) start HT -21, distans 

Ledning för hållbar utveckling 7,5 hp IEG502

27401

Examensarbete för kandidatexamen i Miljövetenskap 15,0 hp MIG801

26508

Miljövetenskap: styrning och processer 15,0 hp MIG509

16537

Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle (Co-op) start HT -21, campus 

Ledning för hållbar utveckling 7,5 hp IEG502

27413

Examensarbete för kandidatexamen i Miljövetenskap 15,0 hp MIG801

26507

Miljövetenskap: styrning och processer 15,0 hp MIG509

16536

Ämneslärarprogrammet, inriktning engelska

 

Kursnamn

Anmälningskod

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet start HT -23, distans


Engelska för ämneslärare (31-60) 30,0 hp ENG311

22500

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet start HT -23, campus 

Engelska för ämneslärare (31-60) 30,0 hp ENG311

22501

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet start HT -22, distans

 

Utveckling, lärande och specialpedagogik, Ämneslärarprogrammet

23129

Skolans demokratiska uppdrag i ett värdegrundsperspektiv 15,0 hp UKG563

23339

Hållbar utveckling med inriktning mot gymnasiet 7,5 hp BI

28101

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet start HT -22, campus


Utveckling, lärande och specialpedagogik, Ämneslärarprogrammet

23128

Skolans demokratiska uppdrag i ett värdegrundsperspektiv 15,0 hp UKG563

23338

Hållbar utveckling med inriktning mot gymnasiet 7,5 hp BI

28102

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet start HT -21, distans


Matematisk begreppsbildning för ämneslärare 7,5 hp MAG328

28219

Flervariabelanalys 7,5 hp MAG312

28240

Svenska för ämneslärare (31-60) 30,0 hp SVG313

22206

Envariabelanalys 7,5 hp MAG034

28209

Differentialekvationer med tillämpningar 7,5 hp MAG313

28205

Religion för ämneslärare (31-60) 30,0 hp RVG313

23217

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet start HT 21, campus


Matematisk begreppsbildning för ämneslärare 7,5 hp MAG328

28218

Flervariabelanalys 7,5 hp MAG312

28222

Svenska för ämneslärare (31-60) 30,0 hp SVG313

22207

Envariabelanalys 7,5 hp MAG034

28207

Differentialekvationer med tillämpningar 7,5 hp MAG313

28202

Religion för ämneslärare (31-60) 30,0 hp RVG313

23215

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet start HT -20, distans


Ledarskap för ämneslärare 7,5 hp UKA002

23323

Betyg och bedömning, för ämneslärare 7,5 hp UKA001

23320

Ämnesdidaktisk VFU i religion 7,5 hp RVG522

23223

Ämnesdidaktisk VFU i svenska 7,5 hp SVG507

22215

Ämnesdidaktisk VFU i engelska 15,0 hp ENG517

22510

Ämnesdidaktisk VFU i engelska 7,5 hp ENG516

22509

Examensarbete för ämneslärare 7-9: Religion med didaktisk inriktning 30,0 hp RVA301

23209

Examensarbete för ämneslärare årskurs 7-9: Matematik med didaktisk inriktning 30,0 hp MAA701

28214

Examensarbete för ämneslärare, 7–9: Svenska med didaktisk inriktning 30,0 hp SVA305

22205

Examensarbete för ämneslärare 7-9: Engelska med didaktisk inriktning 30,0 hp ENA305

22505

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet start HT -20, campus


Examensarbete för ämneslärare 7-9: Religion med didaktisk inriktning 30,0 hp RVA301

23211

Examensarbete för ämneslärare årskurs 7-9: Matematik med didaktisk inriktning 30,0 hp MAA701

28216

Examensarbete för ämneslärare, 7–9: Svenska med didaktisk inriktning 30,0 hp SVA305

22208

Ledarskap för ämneslärare 7,5 hp UKA002

23321

Betyg och bedömning, för ämneslärare 7,5 hp UKA001

23319

Ämnesdidaktisk VFU i religion 7,5 hp RVG522

23224

Ämnesdidaktisk VFU i svenska 7,5 hp SVG507

22216

Examensarbete för ämneslärare 7-9: Engelska med didaktisk inriktning 30,0 hp ENA305

22506

Ämnesdidaktisk VFU i engelska 7,5 hp ENG516

22511

Ämnesdidaktisk VFU i engelska 7,5 hp ENG517

22512

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet start HT -19, distans


Examensarbete för ämneslärare: Svenska med didaktisk inriktning (91-120) 30,0 hp SVA302

22204

Examensarbete för ämneslärare: Religion med didaktisk inriktning (91-120) 30,0 hp RVA702

23216

Examensarbete för ämneslärare: Matematik med didaktisk inriktning 30,0 hp MAA700

28213

Examensarbete för ämneslärare: Engelska med didaktisk inriktning (91-120) 30,0 hp ENA302

22508

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet start HT -19, campus


Examensarbete för ämneslärare: Svenska med didaktisk inriktning (91-120) 30,0 hp SVA302

22202

Examensarbete för ämneslärare: Religion med didaktisk inriktning (91-120) 30,0 hp RVA702

23212

Examensarbete för ämneslärare: Matematik med didaktisk inriktning 30,0 hp MAA700

28212

Examensarbete för ämneslärare: Engelska med didaktisk inriktning (91-120) 30,0 hp ENA302

22507

Ämneslärarprogrammet, inriktning matematik

 

Kursnamn


Anmälningskod

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet start HT -23, distansEnvariabelanalys 7,5 hp MAG034


28209

Flervariabelanalys 7,5 hp MAG312


28240

Matematisk begreppsbildning för ämneslärare 7,5 hp MAG328


28219

Differentialekvationer med tillämpningar 7,5 hp MAG313


28205

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet start HT -22, distansUtveckling, lärande och specialpedagogik, Ämneslärarpro


23129

Skolans demokratiska uppdrag i ett värdegrundsperspektiv 15,0 hp UKG563


23339

Hållbar utveckling med inriktning mot gymnasiet 7,5 hp BI


28101

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet start HT -21, distansEngelska för ämneslärare (31-60) 30,0 hp ENG311


22500

Svenska för ämneslärare (31-60) 30,0 hp SVG313


22206

Religion för ämneslärare (31-60) 30,0 hp RVG313


23217

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet start HT -20, distansLedarskap för ämneslärare 7,5 hp UKA002


23323

Betyg och bedömning, för ämneslärare 7,5 hp UKA001


23320

Ämnesdidaktisk VFU i religion 7,5 hp RVG522


23223

Ämnesdidaktisk VFU i engelska 7,5 hp ENG516


22509

Examensarbete för ämneslärare, 7–9: Svenska med didaktisk inriktning 30,0 hp SVA305


22205

Ämnesdidaktisk VFU i svenska 7,5 hp SVG507


22215

Examensarbete för ämneslärare 7-9: Engelska med didaktisk inriktning 30,0 hp ENA305


22505

Examensarbete för ämneslärare årskurs 7-9: Matematik med didaktisk inriktning 30,0 hp MAA701


28214

Examensarbete för ämneslärare 7-9: Religion med didaktisk inriktning 30,0 hp RVA301


23209

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet start HT -19, distansExamensarbete för ämneslärare: Svenska med didaktisk inriktning (91-120) 30,0 hp SVA302


22204

Examensarbete för ämneslärare: Religion med didaktisk inriktning (91-120) 30,0 hp RVA702


23216

Examensarbete för ämneslärare: Matematik med didaktisk inriktning 30,0 hp MAA700


28213

Examensarbete för ämneslärare: Engelska med didaktisk inriktning (91-120) 30,0 hp ENA302


22508

Ämneslärarprogrammet, inriktning religionsvetenskap

 

Kursnamn


Anmälningskod

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet start HT -23, distansReligion för ämneslärare (31-60) 30,0 hp RVG313


23217

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet start HT -23, campusReligion för ämneslärare (31-60) 30,0 hp RVG313


23215

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet start HT -22, distansUtveckling, lärande och specialpedagogik, Ämneslärarpro


23129

Skolans demokratiska uppdrag i ett värdegrundsperspektiv 15,0 hp UKG563


23339

Hållbar utveckling med inriktning mot gymnasiet 7,5 hp BI


28101

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet start HT -22, distansVerksamhetsförlagd utbildning i matematik med inriktning mot förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 7,5 hp MAG336


28230

Specialpedagogik med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 7,5 hp UKG557


23109

Pedagogisk dokumentation och utvärdering med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 7,5 hp UKG551


23119

Texthantering för skolans yngre åldrar 7,5 hp SVG509


22213

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet start HT -21, distansMatematisk begreppsbildning för ämneslärare 7,5 hp MAG328


28219

Flervariabelanalys 7,5 hp MAG312


28240

Svenska för ämneslärare (31-60) 30,0 hp SVG313


22206

Envariabelanalys 7,5 hp MAG034


28209

Differentialekvationer med tillämpningar 7,5 hp MAG313


28205

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet start HT -21, campusMatematisk begreppsbildning för ämneslärare 7,5 hp MAG328


28218

Flervariabelanalys 7,5 hp MAG312


28222

Svenska för ämneslärare (31-60) 30,0 hp SVG313


22207

Envariabelanalys 7,5 hp MAG034


28207

Differentialekvationer med tillämpningar 7,5 hp MAG313


28202

Engelska för ämneslärare (31-60) 30,0 hp ENG311


22501

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet start HT -20, distansExamensarbete för ämneslärare årskurs 7-9: Matematik med didaktisk inriktning 30,0 hp MAA701


28214

Examensarbete för ämneslärare 7-9: Religion med didaktisk inriktning 30,0 hp RVA301


23209

Ledarskap för ämneslärare 7,5 hp UKA002


23323

Betyg och bedömning, för ämneslärare 7,5 hp UKA001


23320

Ämnesdidaktisk VFU i religion 15,0 hp RVG523


23225

Examensarbete för ämneslärare 7-9: Engelska med didaktisk inriktning 30,0 hp ENA305


22505

Examensarbete för ämneslärare, 7–9: Svenska med didaktisk inriktning 30,0 hp SVA305


22205

Ämnesdidaktisk VFU i svenska 7,5 hp SVG507


22215

Ämnesdidaktisk VFU i engelska 7,5 hp ENG516


22509

Ämnesdidaktisk VFU i religion 7,5 hp RVG522


23223

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet start HT -20, campusExamensarbete för ämneslärare årskurs 7-9: Matematik med didaktisk inriktning 30,0 hp MAA701


28216

Examensarbete för ämneslärare 7-9: Religion med didaktisk inriktning 30,0 hp RVA301


23211

Ledarskap för ämneslärare 7,5 hp UKA002


23321

Betyg och bedömning, för ämneslärare 7,5 hp UKA001


23319

Ämnesdidaktisk VFU i religion 7,5 hp RVG522


23224

Ämnesdidaktisk VFU i engelska 7,5 hp ENG516


22511

Examensarbete för ämneslärare 7-9: Engelska med didaktisk inriktning 30,0 hp ENA305


22506

Examensarbete för ämneslärare, 7–9: Svenska med didaktisk inriktning 30,0 hp SVA305


22208

Ämnesdidaktisk VFU i svenska 7,5 hp SVG507


22216

Ämnesdidaktisk VFU i religion 7,5 hp RVG522


23226

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet start HT -19, distansExamensarbete för ämneslärare: Svenska med didaktisk inriktning (91-120) 30,0 hp SVA302


22204

Examensarbete för ämneslärare: Religion med didaktisk inriktning (91-120) 30,0 hp RVA702


23216

Examensarbete för ämneslärare: Matematik med didaktisk inriktning 30,0 hp MAA700


28213

Examensarbete för ämneslärare: Engelska med didaktisk inriktning (91-120) 30,0 hp ENA302


22508

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet start HT -19, campusExamensarbete för ämneslärare: Svenska med didaktisk inriktning (91-120) 30,0 hp SVA302


22202

Examensarbete för ämneslärare: Religion med didaktisk inriktning (91-120) 30,0 hp RVA702


23212

Examensarbete för ämneslärare: Matematik med didaktisk inriktning 30,0 hp MAA700


28212

Examensarbete för ämneslärare: Engelska med didaktisk inriktning (91-120) 30,0 hp ENA302


22507

Ämneslärarprogrammet, inriktning svenska

 

Kursnamn

Anmälningskod

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet start HT -23, distans


Svenska för ämneslärare (31-60) 30,0 hp SVG313

22206

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet start HT -23, campus 

Svenska för ämneslärare (31-60) 30,0 hp SVG313

22207

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet start HT -22, distans

 

Utveckling, lärande och specialpedagogik, Ämneslärarprogrammet

23129

Skolans demokratiska uppdrag i ett värdegrundsperspektiv 15,0 hp UKG563

23339

Hållbar utveckling med inriktning mot gymnasiet 7,5 hp BI

28101

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet start HT -22, campus


Utveckling, lärande och specialpedagogik, Ämneslärarprogrammet

23128

Skolans demokratiska uppdrag i ett värdegrundsperspektiv 15,0 hp UKG563

23338

Hållbar utveckling med inriktning mot gymnasiet 7,5 hp BI

28102

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet start HT -21, distans


Matematisk begreppsbildning för ämneslärare 7,5 hp MAG328

28219

Flervariabelanalys 7,5 hp MAG312

28240

Envariabelanalys 7,5 hp MAG034

28209

Differentialekvationer med tillämpningar 7,5 hp MAG313

28205

Religion för ämneslärare (31-60) 30,0 hp RVG313

23217

Engelska för ämneslärare (31-60) 30,0 hp ENG311

22500

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet start HT 21, campus


Matematisk begreppsbildning för ämneslärare 7,5 hp MAG328

28218

Flervariabelanalys 7,5 hp MAG312

28222

Envariabelanalys 7,5 hp MAG034

28207

Differentialekvationer med tillämpningar 7,5 hp MAG313

28202

Engelska för ämneslärare (31-60) 30,0 hp ENG311

22501

Religion för ämneslärare (31-60) 30,0 hp RVG313

23215

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet start HT -20, distans


Ledarskap för ämneslärare 7,5 hp UKA002

23323

Betyg och bedömning, för ämneslärare 7,5 hp UKA001

23320

Ämnesdidaktisk VFU i religion 7,5 hp RVG522

23223

Ämnesdidaktisk VFU i engelska 7,5 hp ENG516

22509

Examensarbete för ämneslärare, 7–9: Svenska med didaktisk inriktning 30,0 hp SVA305

22205

Ämnesdidaktisk VFU i svenska 7,5 hp SVG507

22215

Ämnesdidaktisk VFU i svenska 15,0 hp SVG508

22217

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet start HT -20, campus


Ledarskap för ämneslärare 7,5 hp UKA002

23321

Betyg och bedömning, för ämneslärare 7,5 hp UKA001

23320

Ämnesdidaktisk VFU i religion 7,5 hp RVG522

23224

Ämnesdidaktisk VFU i engelska 7,5 hp ENG516

22509

Examensarbete för ämneslärare, 7–9: Svenska med didaktisk inriktning 30,0 hp SVA305

22208

Ämnesdidaktisk VFU i svenska 7,5 hp SVG507

22215

Ämnesdidaktisk VFU i svenska 15,0 hp SVG508

22218

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet start HT -19, distans


Examensarbete för ämneslärare: Svenska med didaktisk inriktning (91-120) 30,0 hp SVA302

22204

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet start HT -19, campus


Examensarbete för ämneslärare: Svenska med didaktisk inriktning (91-120) 30,0 hp SVA302

22202

Publicerad av: Satu Moberg Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-09-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)