Gå till eugreenalliance
Sök

Anstånd

Om särskilda skäl föreligger kan anstånd beviljas med att påbörja studierna för dig som antagits till en utbildning.

Om det inte finns synnerliga skäl får anståndstiden uppgå till högst 18 månader. Efter anståndstiden krävs att en anmälan sker, innan sista anmälningsdag, inför tidpunkten då studierna ska påbörjas. Skäl för anstånd kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som till exempel vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.

Särskilda skäl kan också vara provanställning enligt 12 § lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman enligt denna lag.

Ansökan om anstånd med studiestarten skickas omgående innan terminsstart, till Högskolan i Gävle. Bifoga intyg som styrker dina skäl till anstånd.

Har du blivit beviljad ett anstånd måste du göra en ny anmälan till programmet inför nästa programstart på antagning.se , innan sista anmälningdag, för att kunna åberopa din plats. Du måste skicka in en kopia av anståndsbeslutet till Antagning.se i samband med din anmälan för att anståndet ska träda i kraft.

Ansökan om anstånd Pdf, 168 kB.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-06-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)