Gå till eugreenalliance
Sök

Grundnivå

Det finns två typer av behörigheter, grundläggande behörighet och särskild behörighet. Dessa förkunskaper kan vara helt nödvändiga för att du ska kunna följa undervisningen på en viss utbildning.

Behörighet

Den som har behörighet till en högskoleutbildning har de förkunskaper som krävs för att kunna följa utbildningen. För att kunna delta i urvalet när platserna på varje utbildning fördelas måste du alltså vara behörig, det vill säga ha rätt förkunskaper. Behörigheten delas in i grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet krävs för att bli antagen till en högskoleutbildning. Läs mer om vad som krävs för att få grundläggande behörighet med din studiebakgrund.

Särskild behörighet

Till många utbildningar krävs ofta mer förkunskaper än enbart grundläggande behörighet. Dessa är nödvändiga för att du ska kunna fullfölja din utbildning. Detta kallas särskild behörighet. Till skillnad från den grundläggande behörigheten skiljer sig kraven för särskild behörighet mellan olika utbildningar. Vanligast är krav på vissa gymnasiekurser, t ex Matematik 3b med lägst betyg E. Ibland kan arbetslivserfarenhet eller en viss yrkeslegitimation krävas. I utbildningens kursbeskrivning står det vilka förkunskaper som du måste ha för att kunna bli behörig.

Behörig på andra sätt

Om du vill läsa en utbildning men saknar formell behörighet finns andra sätt du kan bli behörig på. Du kan uppnå grundläggande behörighet genom en modell baserat på gymnasiekurser och arbetslivserfarenhet eller du kan ansöka om att få din reella kompetens prövad om du anser att du har förvärvat de nödvändiga förkunskaperna på annat sätt. Behörighet genom gymnasiekurser och arbetslivserfarenhet eller via reell kompetens garanterar dig inte en utbildningsplats men det ger dig en möjlighet att delta i urvalet.

Läs mer om grundläggande behörighet med vissa kurser och arbete.

Läs mer om prövning av reell kompetens.

Individuell prövning

Enligt högskoleförordningen (7 kap. 16 §, 27 §) får en högskola i enstaka fall göra avsteg från de urvalsgrunder som är föreskrivna för utbildningar på olika nivåer. Detta får bara ske om en sökandes meriter inte kan bedömas på lämpligt sätt enligt de övriga urvalsgrunder som finns och om den sökande genom tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet eller någon annan omständighet har särskilda kunskaper eller annars särskilda förutsättningar för utbildningen. Vid Högskolan i Gävle gäller för individuell prövning att den sökande ska själv ska ansöka om individuell prövning. Förutom anmälan på antagning.se ska en skriftlig ansökan om individuell prövning vara Högskolan i Gävle tillhanda senast sista anmälningsdag. Ansökan skickas till följande adress:

Högskolan i Gävle
Antagningen
801 76 Gävle

Märk kuvertet "Individuell prövning".

Skriftlig motivering och intyg

Till ansökan ska bifogas en skriftlig motivering, intyg och annat som styrker art och grad av dessa skäl. Beslut meddelas via antagningsbesked. Prövningen görs först efter urval 1. För att individuell prövning ska ske krävs att:

  • ansökan har inkommit i tid
  • Högskolan i Gävle är sökt i första hand
  • kraven för sökt utbildning är uppfyllda
  • de möjligheter som står till buds för att förbättra konkurrenssituationen (t ex gjort  högskoleprovet) är uttömda
  • meritvärdet på betyg och/eller högskoleprov inte väsentligen skiljer sig från det som krävs för ordinarie antagning

Överklaga beslut om behörighet

Beslut om behörighet och undantag från behörighetskraven kan överklagas. Du kan läsa mer om att överklaga på antagning.se.

Överklaga beslut om behörighet (antagning.se).

Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2022-03-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)