Validering av reell kompetens

Validering vid Högskolan i Gävle

Vad innebär detta? Hur går det till? Vad behöver jag göra? Regeringen ger följande definition av begreppet validering:

"Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats." [---]

"Validering bör bli aktuell främst i tre sammanhang:

  • som ett led i en pågående utbildning i syfte att klarlägga kunskapsnivån, anpassa innehållet i och/eller förkorta studietiden för den enskilde,
  • i anslutning till vägledning för att definiera utgångsnivå för vidare studier samt
  • för att dokumentera faktiska kunskaper och färdigheter inför ansökan om anställning eller i samband med personalutveckling på arbetsplatsen." (ur Ds 2003:23 "Validering m.m. - fortsatt utveckling av vuxnas lärande")

Reell kompetens

Högskolan gör en helhetsbedömning av alla dina inskickade meriter, inte bara dina studiemeriter, och prövar om din samlade kompetens ger dig förutsättningar att klara av den utbildning du söker. Relevanta meriter (erfarenheter och/eller kunskaper) kan komma ifrån arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser, genomgången personalutbildning eller annan kursverksamhet.

Hur ansöker jag?

Gör en vanlig anmälan till utbildningen eller utbildningarna på Antagning.se. Fyll i en särskild blankett på Antagning.se. Ladda upp blanketten tillsammans med alla intyg och handlingar som styrker din ansökan.

Information och blankett på antagning.se

Observera att ansökan och alla intyg ska vara Antagningen tillhanda senast 15 april respektive 15 oktober.

Om du har beviljats reell kompetens/undantag tidigare ska en kopia på beslutet skickas in tillsammans med din ansökan. Om det beslutet gäller en annan utbildning/andra utbildningar än vad din ansökan avser, måste du på nytt skicka in alla intyg och handlingar med din ansökan.

Behörig på annat sätt

Om du formellt inte uppfyller något eller några behörighetskrav till den utbildning du söker, kan du ansöka om att högskolan prövar din reella kompetens. Om du varken formellt eller genom reell kompetens uppfyller något eller några behörighetskrav, kommer högskolan att pröva om det finns skäl att bevilja dig undantag.

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2016-12-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)