Gå till eugreenalliance
Sök

Bra att veta om din anmälan till Högskolan i Gävle

Har du gjort en anmälan till en utbildning på Högskolan i Gävle och har funderingar kring din anmälan? Här hittar du svaret på några vanliga frågor.

Viktiga datum

Det finns några viktiga datum att hålla reda på under antagningsperioden för att din anmälan till sökt utbildning ska leda till en antagning. Läs mer under Viktiga datum och på Antagning.se kan du också läsa om var i processen antagningsperioden befinner sig, "Vad händer nu?"

Om du behöver komplettera din anmälan

Handlingar och meriter som inkommer efter sista kompletteringsdag räknas som sena kompletteringar. Om det finns lediga platser efter urval kan sena kompletteringar medräknas.

Kompletteringar
Laddas upp på Antagning.se eller skickas till:
Antagningsservice
R 312
106 53 STOCKHOLM

Meriterna granskas och registreras i den datumordning som de kom in till Antagningen. När anmälan är färdigbehandlad kommer du att få ett meddelande per e-post eller vanlig post. Där uppmanas du att kontrollera dina uppgifter noggrant.

När dina meriter eller kompletteringar har registrerats visas de på "Mina sidor" (Antagning.se).

Vanliga frågor om anmälan

Antagning.se hittar du aktuell information om hur antagning går till, mer information om behörighet och urval samt svaret på de vanligaste frågorna om anmälan.

Varför har jag blivit obehörig?

Om det i ditt kontrollbesked eller under "Mina sidor" på antagning.se står att du är obehörig till en eller flera utbildningar du sökt, kan det bero på något av följande:

  • Vid granskning av meriter har det framkommit att du saknar specifikt behörighetskrav.
  • Du har vid tidigare tillfälle fått undantag från behörighetskrav beviljade för en utbildning du sökt. Att undantag medges innebär att du befrias från ett eller flera behörighetsvillkor för en specifik utbildning vid ett specifikt tillfälle, och att du inte lämnat in någon ny ansökan om undantag för den utbildning du sökt inför denna termin.

Varför står det att min anmälan inte går till urval?

Om det i ditt kontrollbesked eller under "Mina sidor" på antagning.se står att ditt sökalternativ inte går till urval kan det bero på något av följande:

  • Du har tidigare varit registrerad på den kurs du söker och kan därför inte söka den igen. Du kan då kontakta den akademi som äger kursen för att eventuellt bli omregistrerad på kursen. Detta kan enbart ske om kursen har lediga platser.
  • Du kan som programstudent ha sökt kurser som inte ingår i din inriktning.

ÖS 999

Står det ÖS 999 som meritvärde i ditt antagningsbesked betyder det att du är behörig, men saknar meriter som ger dig ett meritvärde* i någon av de andra urvalsgrupperna. Du placeras därför i urvalsgruppen övriga sökande (ÖS).

Det här gäller t ex sökande som inte har ett slut- eller avgångsbetyg från gymnasiet registrerat på "Mina sidor" på Studera.nu men ändå är behöriga t ex genom tidigare akademiska studier.

Samtliga sökande i urvalsgruppen ÖS får meritvärdet ÖS 999. Sökande i ÖS rangordnas efter lottning, och får en studieplats om det finns platser kvar sedan alla behöriga sökande som har ett registrerat gymnasie-, vux- eller folkhögskolebetyg eller högskoleprovsresultat och inkommit med sin anmälan senast sista ansökningsdag, tilldelats en plats.

Aktuell information om urvalsregler och hur du kan skaffa dig ett meritvärde finns under "Platsfördelning och urval" på Antagning.se

*) Om du har de förkunskaper som krävs (är behörig) kommer dina meriter att värderas inför själva antagningsförfarandet (urvalet). Det betyder att ett medelvärde räknas ut med ditt gymnasie-, vux- eller folkhögskolebetyg som grund. Meritvärdet kan också vara ditt resultat från högskoleprovet eller dina tidigare akademiska poäng. Med meritvärdet konkurrerar du sedan om utbildningsplatserna i urvalet.

Vad betyder EB?

Står det EB på ett anmälningsalternativ i ditt kontroll- eller antagningsbesked så är din anmälan inte behandlad. Det kan bero på att du inkommit med en sen anmälan efter sista anmälningsdag. Sena anmälningar behandlas till urval 2.

Kan jag bli antagen om jag är reserv?

Ja du kan bli antagen om du har placerats som reserv. Men ju högre reservplats du blivit tilldelad måste samma antal lämna återbud för att du ska erbjudas en plats på den utbildning du har sökt.

Det går inte att ge några förhandsbesked om en reservplacering kan leda till att du kommer att erbjudas en plats. Reservantagning sker efter inkomna återbud i kronologisk ordning.

Det finns ingen generell tidpunkt då reservantagningen slutar. Reserver kallas även efter att utbildningen har börjat då det kan bli avhopp. Hur långt in på utbildningen man kallar reserver varierar beroende på vilken utbildning det är.

Jag har glömt att tacka ja till mitt antagning. Vad gör jag?

Har du glömt att tacka ja till din antagning senast sista svarsdag så kommer din anmälan att bli struken. Du har därmed förlorat din plats på din antagning. Har du varit antagen till ditt sökalternativ så kan du gå in och göra en återanmälan via Antagning.se och Mina sidor om ditt sökalternativ fortfarande är öppet för sen anmälan. Följ instruktioner på Antagning.se och Anmäl dig igen.

Publicerad av: Jeanette Andersson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2022-08-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)