Sök utbildning även efter 15 april

Sista anmälningsdag till höstens kurser var 15 april men du har fortfarande möjlighet att göra en sen anmälan.

Flertalet av våra program och kurser är fortfarande öppna för sen anmälan. Ett fåtal är stängda då söktrycket är mycket stort. På de utbildningar som är stängda har "Välj-knappen" ersatts med texten "Stängd för sen anmälan" på Antagning.se.

Din anmälan gör du som vanligt på Antagning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sen anmälan före urvalen

Även om du gjort en sen anmälan före första urvalet, som sker i början av juli/december, så deltar du inte i detta urval och har ingen möjlighet att tacka ja. Du deltar då med din anmälan i urval två och får ditt antagningsbesked i augusti/december. Var uppmärksam på "Mina sidor" på Antagning.se och följ din anmälan så att du inte missar en eventuell antagning.

Anmälan efter urval 2

Även efter andra urvalet så kan det finnas platser kvar. De utbildningsalternativ som är öppna för sen anmälan har en klickbar "Välj-knapp" längst till höger om sökalternativet på antagning.se. Söker du kurser allmänt eller på "fritext" kom ihåg att välja rätt termin.

Antagning sker under förutsättning att du är behörig till utbildningen och att det finns platser kvar.

Under tiden då reservantagning och handläggning av sena anmälningar pågår  kan vi tyvärr inte svara på frågor om hur många lediga utbildningsplatser det finns kvar eller hur chanserna ser ut att bli antagen. Kontrollera status på din ansökan via "Mina sidor" på Antagning.se.

Har du blivit struken i urval 2?

I urval 2 kan du ha blivit struken för att du har missat att tacka ja till din antagning efter urval 1. Du kan också ha blivit struken på grund av att du har blivit antagen till högre prioriterade alternativ. Då kan du göra en återanmälan via antagning.se. Kravet är att du måste ha varit antagen i urval 1. Läs instruktion om hur du gör en återanmälan. Din återanmälan behandlas som en sen anmälan.

  Publicerad av: Zara Lindahl

Utbildning