Gå till eugreenalliance
Sök

Kompetensutveckling och uppdragsutbildning

I en komplex och kunskapsintensiv värld är det livslånga lärandet viktigt för att individer, verksamheter och samhälle ska utvecklas. Vid Högskolan i Gävle gör vi en insats och skapar utbildningar för yrkesverksamma utefter behov som identifieras med vår omvärld.

Kompetensutveckling, uppdragsutbildning, vidareutbildning eller personalutveckling. Oavsett vad vi väljer att kalla det så har Högskolan i Gävle möjlighet att bidra i processen och till det livslånga lärandet för anställda inom näringsliv och offentlig sektor.

Vi har lång erfarenhet av utbildning som utvecklar personal och organisationer, och vi erbjuder allt från föreläsningar och kortare kurser till utbildningsprogram på uppdrag.

På ditt uppdrag formar vi kunskapen som behövs inom er verksamhet. Vi kan skräddarsy efter just din organisations behov men erbjuder också öppna utbildningar där deltagarna anmäler sig till enskilda platser. Även många av kurserna i vårt ordinarie utbildningsprogram går att läsa som uppdragsutbildning. Du väljer det som passar din verksamhet och dina medarbetare.

Aktuella kurser

Här listar vi de öppna kurser som är öppna för anmälan just nu:

Uppdragsutbildning inom

Högskolan i Gävle erbjuder kompetensutveckling inom flera områden:

Teknik

Vi erbjuder anpassade och behovsstyrda teknikkurser för yrkesverksamma inom flera ämnesområden.

Välfärd

Utbildning för kunskaps- och kvalitetsutveckling inom socialt arbete, vård och social hållbarhet.

Lärande

Vi erbjuder kompetensutveckling utifrån behov inom ett flertal ämnen för ledare och personal inom utbildningssektorn.

Arbetshälsa & Ledarskap

Utbildningar för arbetshälsa, arbetsmiljö och gott ledarskap som utvecklar människor och organisationer

Skräddarsydd

Utbildning som formas för just ert behov och ger god effekt och utveckling för deltagare och verksamhet

Om uppdragsutbildning

Det här menar vi med uppdragsutbildning:

Uppdragsutbildning är kompetensutveckling för yrkesverksamma där arbetsgivaren köper utbildningsinsats för sin personal. Syftet med utbildningen är kompetensutveckling som bidrar till att utveckla både anställda och verksamhet. Uppdragsutbildning kan också nyttjas för arbetsmarknadsmässiga eller biståndspolitiska skäl. Uppdragsutbildning kan endast köpas av juridiska personer, privatpersoner får inte köpa platser i en uppdragsutbildning

Arbetsgivaren/uppdragsgivaren bestämmer vilka i personalen som ska delta i utbildningen. Det finns inga krav på formell behörighet när det gäller uppdragsutbildning. Deltagarna kan ha mycket, liten eller ingen erfarenhet alls av universitetsstudier men bidra med desto mer praktisk kompetens.

Uppdragsutbildning kan vara:

 • Kurser och seminarieserier skräddarsydda på beställning av en uppdragsgivare.
 • Öppna kurser, dvs. HiG tar fram en kurs och säljer platser till företag och organisationer.
 • Platser på högskolans befintliga kurser/program inom det ordinarie utbudet som erbjuds till företag och organisationer.

En utbildning kan, om uppdragsgivaren önskar, ge högskolepoäng. Uppdragsutbildning vilar på vetenskaplig grund och håller samma höga kvalitet som övrig utbildning vid ett lärosäte. Uppdragsutbildning vid lärosäten styrs av uppdragsutbildningsförordnigen.

Så går det till steg för steg

Så går det till steg för steg

1. Vi har en dialog gällande ert behov av kompetensutveckling

Att tänka på inför dialogen:

 • Vad är ert syfte, mål och önskade effekter med utbildningsinsatsen,?
 • Vilken kompetens är det ni saknar eller vill utveckla?
 • Ska utbildningen vara poänggivande?
 • Var ska den genomföras? (distans, webb, hos er eller på högskolan)
 • Vilken studietakt kan vara lämplig?
 • Antal deltagare som ska kompetensutvecklas?
 • När i tid ska utbildningen starta och/eller avslutas?
 • Tankar kring innehåll, finns det någon befintlig aktuell kurs eller ska vi skräddarsy helt efter era önskemål?
 • Hur ser er budget ut?

2. Vi tar fram och presenterar kursinnehåll och kursplan tillsammans med offert. Allt sker i nära samarbete med det undervisande ämnet/ämnena och i dialog med er.

3. Vi avtalar gällande den överenskomna utbildningen.

4. Utbildningen genomförs enligt plan.

5. Tillsammans utvärderar vi insatsen

Frågor & svar

Vem får köpa uppdragsutbildning?

Juridiska personer i form av företag och andra organisationer kan köpa uppdragsutbildning. Vanligtvis är det en arbetsgivare som köper någon form av personalutbildning men det kan också handla om arbetsmarknadsutbildning. Avtalet om uppdragsutbildningen tecknas av två parter: uppdragsgivaren, oftast en arbetsgivare och uppdragstagaren, dvs. Högskolan i Gävle.

Vem får delta i uppdragsutbildning?

Uppdragsgivaren, dvs. företaget eller organisationen som köper och finansierar utbildningen beslutar om deltagare i utbildningen. Personerna som deltar i uppdragsutbildning benämns som deltagare och deras rättigheter och skyldigheter skiljer sig från studenters.

Vilka förkunskaper krävs?

Det är arbetsgivaren/uppdragsgivaren som avgör om personens förkunskaper är tillräckliga för aktuell utbildning. Detta gäller såväl för kurser som ger högskolepoäng som kurser när deltagarna endast får ett kursintyg. Det innebär att deltagarna inte måste visa upp betyg eller andra formella bevis på sina förkunskaper. Högskolan och uppdragsgivaren kan komma fram till rekommenderade förkunskaper.

Kan man få akademiska poäng?

Ja, uppdragsutbildning kan ge högskolepoäng efter godkänd examination. Vid examinationen för uppdragsutbildningar ställs samma krav som i övrig utbildning vid högskolan. Högskolepoängen från uppdragsutbildningen är likvärdig med den från högskolans övriga utbildning. Om uppdragsutbildningen inte ska innebära högskolepoäng eller om deltagaren inte blir godkänd kan kursintyg delas ut.

Hur är det att vara deltagare?

Deltagare i uppdragsutbildning är i juridisk mening inte student. Det är arbetsgivaren som beslutar om denne ska få gå utbildningen, och därför behövs chefs godkännande. Deltagaren går därför inte igenom högskolans antagningsprocess så som en student gör för att antas till utbildning.

Som deltagare gäller att den:

 • inte omfattas av Högskoleförordningen
 • inte har rätt till studievägledning
 • inte har rätt till studenthälsan
 • inte kan begära att få studieuppehåll
 • inte har rätt till studiemedel från CSN

Deltagare i uppdragsutbildning behöver inte ha grundläggande behörighet, men förkunskaper rekommenderas ofta. Deltagare kan inte inom ramen uppdragsutbildningen tillgodoräkna sig tidigare högskoleutbildning, då de inte är antagna som studenter vid högskolan. Dock kan fullgjord poänggivande uppdragsutbildning alltid tillgodoräknas som vanlig högskoleutbildning på grund eller avancerad nivå.

Intresseanmälan

Har du frågor om uppdragsutbildning eller vill ha hjälp och stöd i att beställa en kurs kan du skicka in en intresseanmälan i vårt formulär så kontaktar vi dig.

Kontakt

Samverkansansvarig

Anna Jansson Åkerson
Tel: 026-64 87 90
E-post: anna.jansson@hig.se

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2024-01-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)