Det här menar vi med uppdragsutbildning:

Uppdragsutbildning är kompetensutveckling för yrkesverksamma där arbetsgivaren köper utbildningsinsats för sin personal. Syftet med utbildningen är kompetensutveckling som bidrar till att utveckla både anställda och verksamhet. Uppdragsutbildning kan också nyttjas för arbetsmarknadsmässiga eller biståndspolitiska skäl. Uppdragsutbildning kan endast köpas av juridiska personer, privatpersoner får inte köpa platser i en uppdragsutbildning

Arbetsgivaren/uppdragsgivaren bestämmer vilka i personalen som ska delta i utbildningen. Det finns inga krav på formell behörighet när det gäller uppdragsutbildning. Deltagarna kan ha mycket, liten eller ingen erfarenhet alls av universitetsstudier men bidra med desto mer praktisk kompetens.

Uppdragsutbildning kan vara:

En utbildning kan, om uppdragsgivaren önskar, ge högskolepoäng. Uppdragsutbildning vilar på vetenskaplig grund och håller samma höga kvalitet som övrig utbildning vid ett lärosäte. Uppdragsutbildning vid lärosäten styrs av uppdragsutbildningsförordnigen.