Gå till eugreenalliance
Sök

Didaktik: IT som resurs för högstadie- och gymnasielärare 7,5 hp

Om kursen

Kursen vänder sig yrkesverksamma lärare inom högstadie-, gymnasie-, eller vuxenutbildning som önskar öka kompetensen i att hantera informations- och kommunikationsteknik IT/IKT som resurs för lärande och undervisning. Utifrån didaktiska perspektiv diskuteras under kursen aktuell forskning kring lärande i fysiska och digitala miljöer samt hur IT kan användas i det pedagogiska arbetet med elever. Konkret arbete med ljud, bild och film i digital miljö kommer att ske och relateras till den egna undervisningen. I samband med detta diskuteras och problematiseras även copyrightfrågor och Netikett samt didaktiska frågor relaterat till arbetssätt och lärande.

Fristående kurs

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav

Didaktik 60 hp eller motsvarande.


Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Ansökan*
Hösttermin 2024
Distans
36 (2024) – 3 (2025)

Studietid: Blandad undervisningstid

Antal platser: 30

Studieort: Gävle

Antal obligatoriska träffar: 2

Anmälningskod: HIG-13301

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Kvartsfart

Urval: Högskolepoäng

Vårtermin 2024
Distans
3 (2024) – 22 (2024)

Studietid: Blandad undervisningstid

Antal platser: 30

Studieort: Gävle

Antal obligatoriska träffar: 3

Anmälningskod: HIG-23335

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Kvartsfart

Urval: Högskolepoäng

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Niklas Torlind Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-11-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)