Gå till eugreenalliance
Sök

Systematiskt kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling 7,5 hp

Om kursen

Kursens innehåll syftar till att fördjupa framförallt lärares, förskollärares och fritidspedagogers kunskaper om undervisnings- och lärandeprocesser i pedagogiska verksamheter genom en systematisk reflektion över den egna verksamheten med hjälp av metoder och förhållningssätt hämtade från utbildningsvetenskaplig forskning. Vidare innehåller kursen teorier om kollegialt lärande som en väg till utveckling av kvalitet i verksamheterna. Ytterligare innehåll är kvalitetsarbetes olika delar och nivåer samt utformning av skriftlig dokumentation om det egna utvecklingsarbetet.

Kursen genomför med fysiska träffar vid högskolan i Gävle någon heldag samt sen eftermiddag el. kväll samt genom webbaserad undervisning. Kursen ingår i masterprogrammet i Utbildningsvetenskap som är inriktad mot verksamhetsutveckling.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav

Svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Förskollärarexamen, lärarexamen eller examen inriktad mot arbete i fritidshem, om minst 180 hp, eller en kandidatexamen om minst 180 hp varav minst 90 hp inom pedagogik, didaktik eller ämne som kan bedöms som varande likvärdigt.


Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Ansökan*
Vårtermin 2024
Distans
3 (2024) – 12 (2024)

Studietid: Blandad undervisningstid

Antal platser: 20

Studieort: Gävle

Antal obligatoriska träffar: 4

Anmälningskod: HIG-23337

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Halvfart

Urval: Högskolepoäng

Vårtermin 2024
Distans
3 (2024) – 12 (2024)

Studietid: Blandad undervisningstid

Antal platser: 30

Studieort: Gävle

Antal obligatoriska träffar: 4

Anmälningskod: HIG-23303

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Halvfart

Urval: Högskolepoäng

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Niklas Torlind Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-11-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)