Förskolepedagogik och didaktik 5: Förskolan och förskoleklassen i internationell forskning 15 hp

Om kursen

Kursen ingår i förskollärarprogrammet termin 7.
För vidare information, se kursplan

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Godkänt resultat i Utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp och i Förskolepedagogik och didaktik motsvarande 90 hp. Samtliga i utbildningen föregående moment/kurser av verksamhetsförlagd utbildning skall vara godkända

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)