Sök

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i energisystem 15 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
1. använda förvärvade kunskaper för att ingenjörsmässigt lösa en förelagd utrednings- eller utvecklingsuppgift med anknytning till utbildningen
2. tillgodogöra sig innehållet i facklitteratur inom området och sätta in sitt arbete i detta sammanhang
3. dokumentera sitt arbete i en teknisk rapport
4. presentera och diskutera de egna resultaten muntligt
5. granska, värdera och diskutera kurskamraters examensarbeten.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Förutom grundläggande behörighetskrav skall godkända resultat av minst 130 hp ingå, varav 75hp i huvudämnet energisystem samt 7,5 hp matematik. För inriktningen på examensarbetet skall nödvändiga kurser vara avklarade. Examinatorn avgör i varje enskilt fall vilka speciella kurser som krävs för att kunna genomföra examensarbetet.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)