Sök

Kvalitetsstyrning I 7.5 hp

Om kursen

Kursens mål är att studenten tillgodogör sig grundläggande kunskaper i kvalitets- och förbättringsarbete och dess metoder samt uppnår förmåga att delta i och leda kvalitets- och förbättringsprojekt.

Efter genomförd kurs förväntas studenten:
-ha grundläggande kunskaper i kvalitets- och förbättringsarbete och dess metoder
-kunna tillämpa några vanliga metoder för kvalitets- och förbättringsarbete
-kunna redogöra för några vanliga modeller för kundtillfredsställelse
-ha förmåga att delta i och leda kvalitets- och förbättringsprojekt
-förstå grundläggande statistiska begrepp och kunna tillämpa enkla statistiska verktyg
-kunna kritiskt analysera olika angreppssätt i TQM

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)