Sök

Kvalitetsutveckling 7.5 hp

Om kursen

Kursen syftar till att fördjupa kunskaper inom kvalitets- och förbättringsarbete.
Efter avslutad kurs förväntas studenten:

1a) kunna identifiera och uppskatta kostnader för kvalitetsbrister i företag
1b) kunna söka och finna grundorsaker samt ge förslag på förbättringar som minskar eller eliminerar kvalitetsbrister
1c) muntligt och skriftligt kunna presentera lärandemål 1a och 1b.
2a) ha kunskap om Lean Production och kritiskt granska dess för- och nackdelar
2b) ha förståelse och kunskap om processorientering
3) ha inblick i ISO 9000:s innehåll och kritiskt kunna granska dess tillämpning

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Kvalitetsstyrning I eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Våren 2023
Normal
202303 - 202312
Studietid: Dagtid
Antal platser: 30
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-27408
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)