Sök

Logistics and supply chain management 7.5 hp

Om kursen

Logistics Management innefattar aktiviteter förknippade med flöden av material, service och information, och handlar främst om att koordinering, planering, styrning och utveckling. Logistiken påverkar alla organisationen och ses alltmer från ett holistiskt perspektiv, i motsats till gårdagens organisationer som tenderade att optimera sitt varu- eller komponentflöde utan att ta någon hänsyn till resten av försörjningskedjan. Supply Chain Management är ännu mera omfattande än Logistics Management och innefattar ofta även samverkan vid process- och produktutveckling.

Kursen presenterar en holistisk syn på flödet av material och information i industriella organisationer och fokuserar även på nära samverkan mellan olika organisationer. Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

1. Presentera en bred kunskap av de olika delområdena i Logistics Management/ Supply Chain Management

2. Applicera metoder för att analysera och föreslå förbättringar hos organisationer baserat på koncepten Logistics Management/Supply Chain Management.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande logistik A, Produktionslogistik B, Distributionslogistik B (eller motsvarande kurser som är godkända av den kursansvarige)

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Våren 2023
Normal
202303 - 202312
Studietid: Dagtid
Antal platser: 65
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-27413
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)